logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.21.2020
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.2.2023
   minus Obwieszczenie Burmistrza Susza o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ua.6730.56.2023
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2003
      plus Obwieszczenia 2004
      plus Obwieszczenia 2005
      plus Obwieszczenia 2006
      plus Obwieszczenia 2007
      plus Obwieszczenia 2008
      minus Obwieszczenia 2009
         minus Obwieszczenie z 29.06.2009
         minus Obwieszczenie z 01.07.2009
         minus Obwieszczenie z 08.07.2009
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o przystąpienu do oprac. planu zagosp.przestrzennego
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie z 06.11.2009
      plus Obwieszczenia 2010
      plus Obwieszczenia 2011
      plus Obwieszczenia 2012
      plus Obwieszczenia 2013
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie z 29.06.2009
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przeds.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 Susz - Iława".
2. Obwieszczenie z 01.07.2009
o wszczęciu postęp. admin. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w msc. Jawty Wielkie – Bałoszyce gm. Su
3. Obwieszczenie z 08.07.2009
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przed. pn.: „Instalacja pieca do spalania odpadów pochodzenia zwierzęcego Sto
4. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Oś.7624-11.3/09 z dnia 10.08.2009 w sprawie wydania dec. o środ. uwar. zgody na realiz.przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 Susz – Iława o długości ok. 18,80 km ..."
5. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Oś.7624-10.3/09 z dnia 10.08.2009 w sprawie wydania dec. o środ. uwar. zgody na realiz.przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Brusiny gm. Susz
6. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Oś.7624-8.3/09 z dnia 11.08.2009 w sprawie wydania dec. o środ. uwar. zgody na realiz.przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521..."
7. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Oś.7624-6.3/09 z dnia 20.08.2009 w sprawie wydania dec. o środ. uwar. zgody na realiz.przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej, dróg i ulic od m. Susz do m. Adamowo gm. Susz
8. Obwieszczenie o przystąpienu do oprac. planu zagosp.przestrzennego
Wnioski do dnia 30.10.2009 - Plan zagospod.przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Bałoszyce gm. Susz
9. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Oś.7624-9.5/08. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt skupu złomu, ul. Prabucka 28 w Suszu"
10. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Oś.7624-4.5/09 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejących obiektów wraz z przebudową i dobudową na potrzeby bazy noclegowo-gastronomicznej w m.
11. Obwieszczenie z 06.11.2009
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo dla działek nr: 16/4 i 16/5

Ilość odwiedzin: 7494
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia 2009
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2009-08-06 14:36:48
Data udostępnienia informacji: 2009-08-06 14:36:48
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-10 10:38:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner