logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   minus 2012
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza  w miesiącu kwietniu w PDF (Adobe Acrobat)

 

 • Zarządzenie nr 51/2012 Burmistrza Susza z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Suszu, przy ul. Prabuckiej nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 52/2012 Burmistrza Susza z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Mickiewicza.
 • Zarządzenie nr 53/2012 Burmistrza Susza z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie
  przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Suszu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Zarządzenie nr 54/2012 Burmistrza Susza z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie  przyjęcia planu wykonania gminnego zasobu nieruchomości.
 • Zarządzenie nr 55/2012 Burmistrza Susza z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Łąkowej.
 • Zarządzenie nr 56/2012 Burmistrza Susza z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
 • Zarządzenie nr 57/2012 Burmistrza Susza z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na  lata 2012-2024.
 • Zarządzenie nr 58/2012 Burmistrza Susza z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyrobów Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Koszary” w Suszu.
 • Zarządzenie nr 59/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Suszu, przy ul. Mickiewicza nr 17 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 60/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko od podinspektora do inspektora ds. gospodarki odpadami.
 • Zarządzenie nr 61/2012 Burmistrza Susza z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
 • Zarządzenie nr 62/2012 Burmistrza Susza z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na  lata 2012-2024.
 • Zarządzenie nr 64/2012 Burmistrza Susza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Susz za 2011 rok.
   

Załączniki do pobrania: 2012-05-02 13:04:53 - Zarządzenie nr 51/2012 Burmistrza Susza z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Suszu, przy ul. Prabuckiej nr 15 wraz z oddaniem w uż (30.73 kB)
2012-05-02 13:05:12 - Zarządzenie nr 52/2012 Burmistrza Susza z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Mickiewic (20.61 kB)
2012-05-02 13:05:41 - Zarządzenie nr 53/2012 Burmistrza Susza z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Suszu przy ul. Kardynała Stefa (22.87 kB)
2012-05-02 13:06:00 - Zarządzenie nr 54/2012 Burmistrza Susza z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykonania gminnego zasobu nieruchomości. (251.97 kB)
2012-05-02 13:06:19 - Zarządzenie nr 55/2012 Burmistrza Susza z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Łąkowej. (33.87 kB)
2012-05-02 13:08:30 - Zarządzenie nr 56/2012 Burmistrza Susza z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. (14.69 MB)
2012-05-02 13:12:55 - Zarządzenie nr 57/2012 Burmistrza Susza z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024. (487.18 kB)
2012-05-02 13:13:37 - Zarządzenie nr 58/2012 Burmistrza Susza z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyrobów Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Koszary” w Suszu. (25.43 kB)
2012-05-02 13:14:18 - Zarządzenie nr 59/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Suszu, przy ul. Mickiewicza nr 17 wraz z oddaniem w u (30.12 kB)
2012-05-02 13:18:04 - Zarządzenie nr 61/2012 Burmistrza Susza z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. (14.06 MB)
2012-05-02 13:19:35 - Zarządzenie nr 62/2012 Burmistrza Susza z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024. (708.99 kB)
2012-05-02 13:20:38 - Zarządzenie nr 64/2012 Burmistrza Susza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Susz za 2011 rok. (15.31 kB)

Ilość odwiedzin: 3607
Nazwa dokumentu: Kwiecień
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2012-05-02 13:02:54
Data udostępnienia informacji: 2012-05-02 13:02:54
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-27 11:22:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner