logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   minus 2012
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza  w miesiącu luty w PDF (Adobe Acrobat)

 

  • Zarządzenie nr 21/2012 Burmistrza Susza z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia zabudowanej nieruchomości , położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej 37.
  • Zarządzenie nr 22/2012 Burmistrza Susza z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu etyki, Kodeksu postępowania etycznego oraz corocznego przeglądu i monitoringu postawy etycznej pracowników Urzędu Miejskiego w Suszu.
  • Zarządzenie nr 23/2012 Burmistrza Susza z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”.
  • Zarządzenie nr 24/2012 Burmistrza Susza z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.
  • Zarządzenie nr 26/2012 Burmistrza Susza z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Suszu, przy ul. Mickiewicza Nr 17 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
  • Zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Susza z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
  • Zarządzenie nr 28/2012 Burmistrza Susza z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert.
  • Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Susza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Suszu, przy ul. Św. Floriana Nr 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  • Zarządzenie nr 30/2012 Burmistrza Susza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz.
  • Zarządzenie nr 31/2012 Burmistrza Susza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy Susz.

 

Załączniki do pobrania: 2012-03-22 12:03:15 - Zarządzenie nr 21/2012 Burmistrza Susza z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia zabudowanej nieruchomości , położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej 37. (26.00 kB)
2012-03-22 12:03:36 - Zarządzenie nr 22/2012 Burmistrza Susza z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu etyki, Kodeksu postępowania etycznego oraz corocznego przeglądu i monitoringu postawy etycznej pracownik (706.44 kB)
2012-03-22 12:05:47 - Zarządzenie nr 23/2012 Burmistrza Susza z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kt (62.12 kB)
2012-03-22 12:06:17 - Zarządzenie nr 24/2012 Burmistrza Susza z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i for (92.04 kB)
2012-03-22 12:06:55 - Zarządzenie nr 26/2012 Burmistrza Susza z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Suszu, przy ul. Mickiewicza Nr 17 wraz z oddaniem w uży (32.12 kB)
2012-03-22 12:08:48 - Zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Susza z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. (11.68 MB)
2012-03-22 12:09:23 - Zarządzenie nr 28/2012 Burmistrza Susza z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert. (36.62 kB)
2012-03-22 12:09:55 - Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Susza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Suszu, przy ul. Św. Floriana Nr 5 wraz z oddaniem w uż (29.56 kB)
2012-03-22 12:10:55 - Zarządzenie nr 30/2012 Burmistrza Susza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz. (43.81 kB)
2012-03-22 12:11:09 - Zarządzenie nr 31/2012 Burmistrza Susza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy Susz. (26.48 kB)

Ilość odwiedzin: 3695
Nazwa dokumentu: Luty
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2012-03-22 11:55:37
Data udostępnienia informacji: 2012-03-22 11:55:37
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-27 11:22:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner