logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   minus 2012
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza  w miesiącu grudniu w formacie PDF (Adobe Acrobat)

 • Zarządzenie nr 171/2012 Burmistrza Susza z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.
 • Zarządzenie nr 172/2012 Burmistrza Susza z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu, położonej w Suszu przy Osiedlu Brzostowym.
 • Zarządzenie nr 173/2012 Burmistrza Susza z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cennika opłat czynszu dzierżawnego za ustawienie lub umieszczenie tablicy informacyjno-reklamowej na gruntach i obiektach stanowiących własność Gminy Susz
 • Zarządzenie nr 174/2012 Burmistrza Susza z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu z przeznaczeniem pod przybudówkę na cele mieszkalne, położonej w miejscowości Bronowo.
 • Zarządzenie nr 175/2012 Burmistrza Susza z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu z przeznaczeniem pod przybudówkę na cele mieszkalne, położonej w miejscowości Bronowo.
 • Zarządzenie nr 176/2012 Burmistrza Susza z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Jakubowie Kisielickim gm. Susz.
 • Zarządzenie nr 177/2012 Burmistrza Susza z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko od podinspektora do inspektora ds. pozyskiwania funduszy w Referacie Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Suszu.
 • Zarządzenie nr 178/2012 Burmistrza Susza z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
 • Zarządzenie nr 179/2012 Burmistrza Susza z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Susz.
 • Zarządzenie nr 180/2012 Burmistrza Susza z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zarządzenia nr 35/2006 z dnia 19.06.2006 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • Zarządzenie nr 181/2012 Burmistrza Susza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
 • Zarządzenie nr 182/2012 Burmistrza Susza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie.
 • Zarządzenie nr 183/2012 Burmistrza Susza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

 

Załączniki do pobrania: 2013-05-20 14:05:02 - Zarządzenie nr 172/2012 Burmistrza Susza z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu, położonej w Suszu przy Osiedlu Brzos (22.50 kB)
2013-05-20 14:03:57 - Zarządzenie nr 173/2012 Burmistrza Susza z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cennika opłat czynszu dzierżawnego za ustawienie lub umieszczenie tablicy informacyjno-reklamowej na gruntach i (61.18 kB)
2013-05-20 14:05:30 - Zarządzenie nr 174/2012 Burmistrza Susza z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu z przeznaczeniem pod przybudówkę na c (29.06 kB)
2013-05-20 14:05:53 - Zarządzenie nr 175/2012 Burmistrza Susza z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu z przeznaczeniem pod przybudówkę na c (29.00 kB)
2013-05-20 14:06:08 - Zarządzenie nr 176/2012 Burmistrza Susza z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Jakubowie Kisielickim gm. Susz. (26.18 kB)
2013-05-20 14:07:53 - Zarządzenie nr 178/2012 Burmistrza Susza z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. (14.71 MB)
2013-05-20 14:10:03 - Zarządzenie nr 180/2012 Burmistrza Susza z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zarządzenia nr 35/2006 z dnia 19.06.2006 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorcy ubieg (21.62 kB)
2013-05-20 14:12:24 - Zarządzenie nr 181/2012 Burmistrza Susza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. (14.23 MB)
2013-05-20 14:13:54 - Zarządzenie nr 183/2012 Burmistrza Susza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. (12.98 MB)

Ilość odwiedzin: 3112
Nazwa dokumentu: Grudzień
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2013-05-20 13:58:08
Data udostępnienia informacji: 2013-05-20 13:58:08
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-20 14:14:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner