logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   minus 2012
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza  w miesiącu czerwcu w PDF (Adobe Acrobat)  

 

 • Zarządzenie nr 72/2012 Burmistrza Susza z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonej na terenie miasta Susz.
   
 • Zarządzenie nr 73/2012 Burmistrza Susza z dnia 06 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonej w Susz przy ul. Wodnej.
   
 • Zarządzenie nr 74/2012 Burmistrza Susza z dnia 06 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Wodnej.
   
 • Zarządzenie nr 75/2012 Burmistrza Susza z dnia 08 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia dla Zakładu Usług Komunalnych w Suszu Spółka z o.o. w Suszu zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Suszu obręb ewidencyjny nr 3.
   
 • Zarządzenie nr 76/2012 Burmistrza Susza z dnia 08 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Babiętach Wielkich gm. Susz.
   
 • Zarządzenie nr 77/2012 Burmistrza Susza z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
   
 • Zarządzenie nr 78/2012 Burmistrza Susza z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu pod przydomowy ogródek, położonej w miejscowości Jawty Wielkie.
   
 • Zarządzenie nr 79/2012 Burmistrza Susza z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej.
   
 • Zarządzenie nr 80/2012 Burmistrza Susza z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu na cele rolne, położonej w miejscowości Redaki.
   
 • Zarządzenie nr 81/2012 Burmistrza Susza z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Susz na lata 2012-2016”
   
 • Zarządzenie nr 82/2012 Burmistrza Susza z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Prabuckiej pod lokalizację tablicy informacyjno-reklamowej.
   
 • Zarządzenie nr 83/2012 Burmistrza Susza z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia gruntów niezabudowanych, położonych w Januszewie.
   
 • Zarządzenie nr 84/2012 Burmistrza Susza z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Mickiewicza.

   
 • Zarządzenie nr 85/2012 Burmistrza Susza z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
   
 • Zarządzenie nr 86/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
   
 • Zarządzenie nr 87/2012 Burmistrza Susza z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek gruntu położonych na terenie miasta Susz.
   
 • Zarządzenie nr 88/2012 Burmistrza Susza z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Prabuckiej.
   
 • Zarządzenie nr 89/2012 Burmistrza Susza z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu położonych w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły oraz Żwirki i Wigury w drodze przetargu.
   
 • Zarządzenie nr 90/2012 Burmistrza Susza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
   
 • Zarządzenie nr 91/2012 Burmistrza Susza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieńcu.
   
 • Zarządzenie nr 92/2012 Burmistrza Susza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024.
   
 • Zarządzenie nr 93/2012 Burmistrza Susza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2012 roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Susz.

 

Załączniki do pobrania: 2012-09-11 07:33:25 - Zarządzenie nr 72/2012 Burmistrza Susza z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonej na terenie miasta Susz. (26.06 kB)
2012-09-11 07:34:11 - Zarządzenie nr 73/2012 Burmistrza Susza z dnia 06 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonej w Susz przy ul. Wodnej. (27.93 kB)
2012-09-11 07:36:37 - Zarządzenie nr 74/2012 Burmistrza Susza z dnia 06 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki gruntu położonej w Sus (33.87 kB)
2012-09-11 07:37:00 - Zarządzenie nr 75/2012 Burmistrza Susza z dnia 08 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia dla Zakładu Usług Komunalnych w Suszu Spółka z o.o. w Suszu zabudowanych nieruchomości gru (29.37 kB)
2012-09-11 07:37:16 - Zarządzenie nr 76/2012 Burmistrza Susza z dnia 08 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Babiętach Wielkich gm. Susz (27.50 kB)
2012-09-11 07:39:15 - Zarządzenie nr 77/2012 Burmistrza Susza z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. (12.52 MB)
2012-09-11 07:41:22 - Zarządzenie nr 78/2012 Burmistrza Susza z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu pod przydomowy ogródek, położonej w (22.81 kB)
2012-09-11 07:41:46 - Zarządzenie nr 79/2012 Burmistrza Susza z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. (29.43 kB)
2012-09-11 07:42:15 - Zarządzenie nr 80/2012 Burmistrza Susza z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu na cele rolne, położonej w miejscowości Red (26.37 kB)
2012-09-11 07:42:32 - Zarządzenie nr 81/2012 Burmistrza Susza z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Susz na lata 2012-2016” (27.31 kB)
2012-09-11 07:42:58 - Zarządzenie nr 82/2012 Burmistrza Susza z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Prabucki (20.93 kB)
2012-09-11 07:43:23 - Zarządzenie nr 83/2012 Burmistrza Susza z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia gruntów niezabudowanych, położonych w Januszewie. (26.50 kB)
2012-09-11 07:43:54 - Zarządzenie nr 84/2012 Burmistrza Susza z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Mickiewi (20.18 kB)
2012-09-11 07:44:38 - Zarządzenie nr 85/2012 Burmistrza Susza z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. (24.06 kB)
2012-09-11 07:46:31 - Zarządzenie nr 86/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. (13.62 MB)
2012-09-11 07:49:22 - Zarządzenie nr 87/2012 Burmistrza Susza z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek gruntu położonych na terenie miasta Susz. (35.62 kB)
2012-09-11 07:50:06 - Zarządzenie nr 88/2012 Burmistrza Susza z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Prabuckiej. (26.75 kB)
2012-09-11 07:51:29 - Zarządzenie nr 89/2012 Burmistrza Susza z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu położonych w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły oraz Żwirki i Wigury w (31.87 kB)
2012-09-11 07:53:38 - Zarządzenie nr 90/2012 Burmistrza Susza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. (8.37 MB)
2012-09-11 07:56:56 - Zarządzenie nr 91/2012 Burmistrza Susza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieńcu. (33.50 kB)
2012-09-11 07:55:48 - Zarządzenie nr 92/2012 Burmistrza Susza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024. (626.58 kB)

Ilość odwiedzin: 2624
Nazwa dokumentu: Czerwiec
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2012-09-11 07:29:21
Data udostępnienia informacji: 2012-09-11 07:29:21
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-11 07:57:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner