logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      minus 2013
         minus 2013-01-17 XXV sesji RM
         minus 2013-02-28 XXVI sesji RM
         minus 2013-03-28 XXVII sesji RM
         minus 2013-04-18 XXVIII sesja RM Susz
         minus 2013-06-20 XXIX sesja RM Susz
         minus 2013-09-19 XXX sesja RM Susz
         minus 2013-10-29 XXXI sesja RM Susz
         minus 2013-11-21 XXXII sesja RM
         minus 2013-12-19 XXXIII sesja RM
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na XXIX sesji RM Susz w dniu 20.06.2013:

 • Uchwała Nr XXIX/206/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
  - Załącznik do Uchwały Nr XXIX/206/2013 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Susz za 2012 rok (PDF)
  - Załącznik do Uchwały Nr XXIX/206/2013 - Załączniki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2012 rok
 • Uchwała Nr XXIX/207/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Burmistrzoni  Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetyu gminy za 2012 rok.
 • Uchwała Nr XXIX/208/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Warmińsko-Mazurskiego zadania w zakresie budowy chodnika w miejscoowści Lubnowy Małe, gmina Susz.
 • Uchwała Nr XXIX/209/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2013-2025.
 • Uchwała Nr XXIX/210/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2013 rok.
 • Uchwała Nr XXIX/211/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele katolickim M.B. Królowej Świata w Kamieńcu.
 • Uchwała Nr XXIX/212/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Susz umowy partnerskiej z Fundacją Rozwoju Warmii i Mazur i Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Piotrkowie w celu realizacji projektu "Szkoły Sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Uchwała Nr XXIX/213/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Susz.
 • Uchwała Nr XXIX/214/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pompocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania piblicznego w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Uchwała Nr XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Susz projektu systemowego na lata 2013-2014 pod tytułem "Kompleksowy program aktywizacji społecznej i  zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznymna terenie Gminy i Miasta Susz"w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 • Uchwała Nr XXIX/216/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2013 przez Gminę Susz zadania pt. "Asystent rodziny" dofinansowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Uchwała Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała Nr XXIX/218/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchmości gruntowych położonych na terenie gminy Susz. 

 

Załączniki do pobrania: 2013-08-12 07:38:37 - Uchwała Nr XXIX/206/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok (PDF) (6.84 MB)
2013-08-12 07:43:25 - Załącznik do Uchwały Nr XXIX/206/2013 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Susz za 2012 rok (PDF) (12.29 MB)
2013-08-12 12:31:11 - Załącznik do Uchwały Nr XXIX/206/2013 - Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2012 rok (PDF) (5.37 MB)
2013-07-03 16:01:09 - Uchwała Nr XXIX/207/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Burmistrzoni Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetyu gminy za 2012 rok (PDF) (61.81 kB)
2013-07-03 16:01:49 - Uchwała Nr XXIX/208/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Warmińsko-Mazurskiego zadania w zakresie budowy chodnika w miejscoowści Lubnowy Małe, gmina Susz (PDF (50.86 kB)
2013-07-03 16:02:54 - Uchwała Nr XXIX/209/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2013-2025 (PDF) (1.38 MB)
2013-07-03 16:03:48 - Uchwała Nr XXIX/210/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2013 rok (PDF) (402.27 kB)
2013-07-03 16:04:35 - Uchwała Nr XXIX/211/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele.. (89.23 kB)
2013-07-03 16:06:50 - Uchwała Nr XXIX/212/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Susz umowy partnerskiej z Fundacją Rozwoju Warmii i Mazur ... (PDF) (65.64 kB)
2013-07-03 16:07:41 - Uchwała Nr XXIX/213/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Susz (PDF) (221.37 kB)
2013-07-03 16:09:16 - Uchwała Nr XXIX/214/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pompocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu (PDF) (62.39 kB)
2013-07-03 16:10:21 - Uchwała Nr XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Susz projektu systemowego na lata 2013-2014 pod tytułem "Kompleksowy ... (P (51.83 kB)
2013-07-03 16:11:01 - •Uchwała Nr XXIX/216/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2013 przez Gminę Susz zadania pt. "Asystent rodziny" (PDF) (43.46 kB)
2013-07-03 16:11:52 - Uchwała Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa ... (PDF) (49.08 kB)
2013-07-03 16:12:27 - Uchwała Nr XXIX/218/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchmości gruntowych położonych na terenie gminy Susz (PDF) (61.79 kB)

Ilość odwiedzin: 2745
Nazwa dokumentu: 2013-06-20 XXIX sesja RM Susz
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2013-06-20 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2013-06-20 14:59:58
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-12 12:34:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner