logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      minus 2013
         minus 2013-01-17 XXV sesji RM
         minus 2013-02-28 XXVI sesji RM
         minus 2013-03-28 XXVII sesji RM
         minus 2013-04-18 XXVIII sesja RM Susz
         minus 2013-06-20 XXIX sesja RM Susz
         minus 2013-09-19 XXX sesja RM Susz
         minus 2013-10-29 XXXI sesja RM Susz
         minus 2013-11-21 XXXII sesja RM
         minus 2013-12-19 XXXIII sesja RM
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na XXXII sesji RM Susz w dniu 19.12.2013: 

  • Uchwała Nr XXXIII/240/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2014-2024.
  • Uchwała Nr XXXIII/241/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2014 rok.
  • Uchwała Nr XXXIII/242/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2013-2025.
  • Uchwała Nr XXXIII/243/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2013r.
  • Uchwała Nr XXXIII/244/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu położonych na terenie miasta Susz.
  • Uchwała Nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Susz do realizacji Projektu partnerskiego „Inwestujemy w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki 2007-2013.
  • Uchwała Nr XXXIII/246/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Susz w obrębach geodezyjnych Bałoszyce i Wądoły.
  • Uchwała Nr XXXIII/247/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/119/2012 Rady Miejskiej w Suszu  z dnia 29 lutego 2012 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze gminy Susz w obrębach geodezyjnych Bałoszyce, Jawty Wielkie, Jawty Małe, Wiśniówek, Żakowice, Wądoły, Krzywiec, Jakubowo Kisielickie.

Ilość odwiedzin: 2146
Nazwa dokumentu: 2013-12-19 XXXIII sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2013-12-19 10:37:00
Data udostępnienia informacji: 2014-01-10 10:37:09
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-10 11:28:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner