logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2020 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2019
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      minus Ogłoszenia 2012
         minus Konkurs na stanowisko "Animator – Moje boisko – Orlik 2012"
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz do sprzedaży garaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
         minus Ogłoszenie o zmianie uchwały
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wybory uzupełniające
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze przetargowej
         minus Ogłoszenie o naborze i wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w ramach projektu pn.: „KLUB PRZEDSZKOLAKA”
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w ramach projektu pn.: „KLUB PRZEDSZKOLAKA”
         minus Konkurs na stanowisko animatora
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze przetargowej ustnego ograniczonego dla mieszkańców budynku położonego w Suszu przy ul. Kajki Nr 3
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste.
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla dzierżawców
         minus Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
         minus Konkurs na stanowisko animatora
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany studium
         minus Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Konsultacje - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Susz na lata 2012-2016
         minus Wykaz części działki do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie w sprawie konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej
         minus Ogłoszenie w sprawie konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej
         minus Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla osoby, która złożyła wniosek.
         minus Wykaz części działki przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla osoby, która złożyła wniosek.
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Starostwo Powiatowe w Iławie
         minus Postanowienie SKO w Elblągu
         minus Wykaz niezabudowanych działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej,
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia.
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej w 2011
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 06.06.2012 r.  
 
NiR.III.6840.4.2012
 
Burmistrz Susza
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami ) podaje do publicznej wiadomości
 
w y k a z
 
niezabudowanej działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Wodnej ,przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej do poprawienie warunków zagospodarowania przyległej zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 165/3.
 
 
 
Położenie działki
 
 
Działka gruntu
oznaczona
 nr geodezyjnym
 
 
 
Powierzchnia 
działki w m2
 
 
 
Wartość działki
w zł.
 
 
Susz, ul. Wodna
 
 
    165/7
 
212
 
 
9.830,00
 + 23% VAT
 
 1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego :  Teren obejmujący działkę nr 165/7 położony w obrębie 2 m. Susz, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren ten w polityce przestrzennej gminy Susz określonej w studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XLVI/281/2010 z dnia 09 września 2010 r. stanowi strefę Im tereny zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej.
 2. /w grunt przeznaczony jest do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 16.04.2096 r. w drodze bezprzetargowej do poprawienia warunków zagospodarowania przyległej zabudowanej nieruchomości budynkiem mieszkalnym, oznaczonej nr działki 165/3 położonej w Suszu przy ul. Wodnej 4 na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości. Po dokupieniu, działka gruntu nr 165/7 wraz z nieruchomością oznaczoną nr 165/3 będzie stanowić jedną nieruchomość  
 3. W rejestrze ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 165/7 o powierzchni 0,0212 ha z obrębu nr 0002 m. Susz - „ B”. Właścicielem działki gruntu jest Gmina Susz. Działka ta położona jest w Suszu przy ul. Wodnej i przylega bezpośrednio do zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 165/3.  
 4. Dla działki gruntu oznaczonej Nr 165/7 położonej w obrębie 2 m. Susz w Sądzie Rejonowym w Iławie w Wydziale V Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW NR EL1I/00035735/2, wolna od długów i obciążeń.
 5. Opis nieruchomości : W/w działka stanowi grunt budowlany nie spełniający wymogów realizacji obiektów budowlanych i przygotowana jest do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej nr działki 165/3 o pow. 58 m2 . Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie jeziora, zabudowy mieszkaniowej oraz w pobliżu znajdują się usługi, handel, obiekty użyteczności publicznej i sakralnej. Dojazd do nieruchomości od ulicy Wodnej o nawierzchni urządzonej. Kształt nieruchomości foremny, ze spadkiem w kierunku jeziora. W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące media : sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna
 6. Pierwsza wpłata za nieruchomość gruntową oddaną w użytkowanie wieczyste wynosi 20% ceny gruntu + należny podatek VAT, płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
 7. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1 % ceny gruntu + należny podatek VAT, płatna najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku bez wezwania. Opłata roczna może ulec podwyższeniu w czasie trwania użytkowania wieczystego na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż jeden rok.
 8. Osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w nabyciu w)w nieruchomości przysługuje, z zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej ustawy, osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :
  - przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  - jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do dnia 23 lipca 2012 roku.
 9. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suszu - pokój nr 208 ( II piętro), tel. (055) 278-60-15 wew. 33.
 
 
Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski
 
Opracowała : 
Krystyna Rospierska
Tel. 55 2786015 wew.33

Ilość odwiedzin: 4549
Nazwa dokumentu: Wykaz działek gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste.
Skrócony opis: NiR.III.6840.4.2012 wykaz działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Wodnej ,przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej do poprawienie warunków zagospodarowania.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III. Krystyna Rospierska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III. Krystyna Rospierska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2012-06-06 10:51:00
Data udostępnienia informacji: 2012-06-08 10:51:56
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-04 09:54:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner