logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2019 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2018
   minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      minus Ogłoszenia 2012
         minus Konkurs na stanowisko "Animator – Moje boisko – Orlik 2012"
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz do sprzedaży garaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
         minus Ogłoszenie o zmianie uchwały
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wybory uzupełniające
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze przetargowej
         minus Ogłoszenie o naborze i wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w ramach projektu pn.: „KLUB PRZEDSZKOLAKA”
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w ramach projektu pn.: „KLUB PRZEDSZKOLAKA”
         minus Konkurs na stanowisko animatora
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze przetargowej ustnego ograniczonego dla mieszkańców budynku położonego w Suszu przy ul. Kajki Nr 3
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste.
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla dzierżawców
         minus Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
         minus Konkurs na stanowisko animatora
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany studium
         minus Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Konsultacje - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Susz na lata 2012-2016
         minus Wykaz części działki do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie w sprawie konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej
         minus Ogłoszenie w sprawie konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej
         minus Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla osoby, która złożyła wniosek.
         minus Wykaz części działki przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla osoby, która złożyła wniosek.
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Starostwo Powiatowe w Iławie
         minus Postanowienie SKO w Elblągu
         minus Wykaz niezabudowanych działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej,
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia.
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej w 2011
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 12 marca 2012 r.
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
w zmiany uchwały nr XXVII/192/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Bałoszyce gmina Susz
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suszu:
 
  • uchwały Nr XIV/118/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/192/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dna 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Bałoszyce gmina Susz;
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu.
Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres : Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urbanistyka@susz.pl
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
  
 
Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski
 
 
Opracowała:
Anna Bonkowska
 Tel. /55/278-60-15 wew. 51

Ilość odwiedzin: 3298
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zmianie uchwały
Skrócony opis: nr XXVII/192/2009 RM w Suszu z dnia 23.04.2009r. w spr przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Bałoszyce gmina Susz
Osoba, która wytworzyła informację: Ua. Anna Bonkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ua. Anna Bonkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2012-03-12 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2012-03-14 09:11:30
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-14 10:18:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner