logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2020 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2019
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      minus Ogłoszenia 2007
         minus Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży:
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz do sprzedaży na własność w drodze bezprzetragowej działek będących w użytkowaniu wieczystym
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie dot. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz gruntowej zabudowanej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży.
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia dla dotychczasowych dzierżawców
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
W Y K A Z
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz.U. z 2004, Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. )                                                                                                         
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do  wydzierżawienia dla tych dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat i zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Okres dzierżawy do 3 lat.
 
 
Lp.
 
Położenie działki gruntu
 
Obręb
 
 
Nr
działki
 
Pow.
w m2
 
Przeznaczenie
gruntu
 
Oznacz.
nieruchom
wg ewidencji gruntów
 
 
 KW Nr
 
 
 
 
1
Susz, ul. Koszarowa
5
cz. 4/11
18
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
2
5
cz. 4/11
16
B
3
5
cz. 4/11
20
B
4
5
cz. 4/11
15
B
5
5
cz. 4/11
16
B
6
5
cz.5/13
15
RIVa
7
Susz, ul. Mickiewicza
5
cz. 19
15
B
8
5
cz.19
28
B
9
5
cz. 19
20
B
10
Susz, ul. Prabucka
2
cz.57
15
B
EL1I/00035735/2
11
Susz, ul. Kajki
2
cz. 57
16
B
12
2
cz. 57
30
B
13
Susz, ul. Słowiańska
5
cz. 73
15
B
EL1I/00035704/6
14
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 78
18
B
15
5
cz. 78
15
B
16
5
cz. 78
18
B
17
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 78
16
B
18
Susz, ul. J.Wybickiego
5
cz. 86
24
B
19
Susz, ul. Mickiewicza
5
cz.94
10
B
35753
20
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 98
15
B
35704
21
5
cz. 116
14
B
EL1I/00038350/0
22
Susz, Os. Korczaka
5
cz. 120
13
B
35704
23
5
cz. 120
6
B
24
5
cz. 134/7
16
B
35919
25
5
cz. 134/5
15
B
26
5
cz.135
15
dr
35876
27
Susz, ul. Dworcowa
5
cz.138/2
15
B
35704
28
Susz, ul. Koszarowa 
5
cz. 4/11
13
c. magazynowo–składowe
B
29
5
cz.4/11
12
B
30
5
cz. 4/11
12
B
31
5
cz. 4/11
18
B
32
5
cz.4/11
6
B
33
5
cz.4/11
9
B
34
5
cz. 4/11
5
B
35
5
cz. 4/11
7
B
36
5
cz.. 4/11
8
B
37
5
cz. 4/11
8
B
38
5
cz.4/11
7
B
39
5
cz.. 4/11
13
B
40
5
cz.5/13
9
 RIVa
41
Susz ul. Mickiewicza
5
cz. 19
9
B
42
Susz, ul. Piastowska
4
cz. 33
7
B
35749
43
4
cz.33
13
B
44
4
cz.33
24
B
45
Susz, ul. Św. Floriana
2
cz.49
20
B
35735
46
2
cz. 49
10
B
47
2
cz. 49
10
B
48
2
cz.50
9
B
49
 Susz, ul. Prabucka
2
cz. 57
3
B
50
2
cz.57
5
B
51
Susz, ul. Kajki
2
cz. 57
8
B
52
Susz, ul. Św.Floriana
2
cz. 59/2
12
B
53
2
cz. 60
20
B
54
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 65
18
B
35704
55
Susz, ul. Słowiańska
5
cz. 73
5
B
45201
56
5
cz. 73
10
B
57
5
cz.73
18
B
58
5
cz.73
10
B
59
5
cz.73
12
B
60
5
cz. 75
17
B
35704
61
5
cz.75
12
B
62
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 78
8
B
63
5
cz. 78
9
B
64
5
cz. 78
16
B
65
Susz, ul. J.Wybickiego
5
cz.86
8
B
66
Susz, ul. Piastowska
5
cz.88/2
8
B
67
5
cz.93/1
6
B
38760
68
5
cz. 93/1
16
B
69
Susz, Os.J.Korczaka
5
cz.115/6
5
RIVa
35704
70
Susz, ul. Mickiewicza
5
cz. 120
12
B
35704
71
Susz, ul. Dworcowa
5
cz. 138/2
4
B
72
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 138/2
23
B
73
5
cz. 138/2
6
B
74
Susz, ul. Iławska
3
cz. 139
7
B
40371
75
Susz, ul. Piastowska
5
cz.145/1
4
B
35320
76
5
cz.145/1
4
B
77
Susz, ul.Prabucka
1
272
10
B
EL1I/00035701/5
78
1
272
15
B
79
1
279
14
B
36599
80
1
279
7
B
81
1
279
15
B
82
Susz, ul. Słowiańska
2
122/7
40
c. handlowe
B
EL1I/00035735/2
83
2
122/7
12
B
84
 2
122/7
24
B
85
Susz, ul. Słowiańska
2
115
39
B
86
Susz, ul. Prabucka
2
86/5
56
B
 „
87
Susz, ul. Bałtycka
2
 98
80
c. mag-składowe + ogródek
B
32940
88
Susz, ul. Kajki
2
80
-
reklama
B
43847
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Umowy dzierżawy zostaną zawarte po upływie terminu niniejszego wykazu do publicznej wiadomości tj. po 01.01.2008 r.
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój nr 208 ( II piętro), tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.
Susz dnia 03.12.2007 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 4222
Nazwa dokumentu: NiR.III.72243 – 123/07 - Działki dzierżawione na terenie miasta Susz
Skrócony opis: Wykaz działek przezn.do wydzierżaw. dla tych dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat i zawierają kolejne umowy na te samą nieruch.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.II
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.II
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-12-03 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2007-12-10 11:15:26
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-18 09:19:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner