logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   minus 2016
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2017
   plus 2018
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza w miesiącu lipcu w PDF (Adobe Acrobat)

  • Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Susza z dnia 08 lipca 2016 roku w sprawie zlecenia zadania do realizacji i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Susz w roku 2016.
  • Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Susza z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.
  • Zarządzenie nr 85/2016 Burmistrza Susza z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu, położonych w miejscowości Lubnowy Małe, gm. Susz.
  • Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Susza z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  • Zarządzenie nr 87/2016 Burmistrza Susza z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  • Zarządzenie nr 88/2016 Burmistrza Susza z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  • Zarządzenie nr 89/2016 Burmistrza Susza z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia diagnozy potrzeb edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Jawtach Wielkich.

Ilość odwiedzin: 1146
Nazwa dokumentu: Lipiec
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2016-09-02 12:13:17
Data udostępnienia informacji: 2016-09-02 12:13:17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-02 12:21:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner