logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
   minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
   plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
   plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
   plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
   plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
   plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
   plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
   plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się:

  • Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami 2013 
  • Program współpracy Gminy Susz z organizacjami 2013
  • Zarządzenie Nr 157/2012 Burmistrza Susza z dnia 29.10.2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
  • Załącznik Nr 1 do zarz. 157/2012 - PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
  • Załącznik Nr 2 do zarz. 157/2012 - Formularz uwag i wniosków 
  • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suszu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” 
  • Protokół z konsultacji społecznych
  • Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwetnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku"

 

Ilość odwiedzin: 15489
Nazwa dokumentu: Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
Skrócony opis: Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
Osoba, która wytworzyła informację: RLZP.III - Grzegorz Grzelak
Osoba, która odpowiada za treść: RLZP.III - Grzegorz Grzelak
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2012-10-29 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2012-10-30 13:15:01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-06 11:06:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner