logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      minus 2009
         minus 2009-01-29 - XXIV Sesja RM Susz
         minus 2009-03-17 - XXV Sesja RM Susz
         minus 2009-03-23 - XXVI Sesja RM Susz
         minus 2009-04-23 - XXVII Sesja RM Susz
         minus 2009-05-14 - XXVIII Sesja RM Susz
         minus 2009-05-27 - XXIX Sesja RM Susz
         minus 2009-06-25 - XXX Sesja RM Susz
         minus 2009-07-28 - XXXI Sesja RM Susz
         minus 2009-08-24 - XXXII Sesja RM Susz
         minus 2009-09-03 - XXXIII Sesja RM Susz
         minus 2009-09-09 - XXXIV Sesja RM Susz
         minus 2009-09-23 - XXXV Sesja RM Susz
         minus 2009-10-30 - XXXVI Sesja RM Susz
         minus 2009-11-12 - XXXVII Sesja RM Susz
         minus 2009-11-27 - XXXVIII Sesja RM Susz
         minus 2009-12-18 - XXXIX Sesja RM Susz
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:

  • Uchwała Rady Miejskiej w Suszu nr XXXIV221/2009 z dnia 09.09.09 r. w spr. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Susz na lata 2009-2016.
  • Uchwała nr XXXIV/222/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
  • Uchwała nr XXXIV/223/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2009 r. o uchyleniu uchwały nr XXXIII/219/2009 w sprawie udzielenia pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalne Grupa Działania w Elblągu z siedzibą w Elblągu, w celu sfinansowania Projektu Nr OW.PROW.-0744-6-14/09 o nazwie „Wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”, realizowanego w ramach osi 4 LEADER + Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2015.
W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)

Ilość odwiedzin: 4154
Nazwa dokumentu: 2009-09-09 - XXXIV Sesja RM Susz
Osoba, która wytworzyła informację: RM
Osoba, która odpowiada za treść: RM
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2009-12-04 11:12:28
Data udostępnienia informacji: 2009-12-04 11:12:28
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-04 13:04:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner