logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      minus 2009
         minus 2009-01-29 - XXIV Sesja RM Susz
         minus 2009-03-17 - XXV Sesja RM Susz
         minus 2009-03-23 - XXVI Sesja RM Susz
         minus 2009-04-23 - XXVII Sesja RM Susz
         minus 2009-05-14 - XXVIII Sesja RM Susz
         minus 2009-05-27 - XXIX Sesja RM Susz
         minus 2009-06-25 - XXX Sesja RM Susz
         minus 2009-07-28 - XXXI Sesja RM Susz
         minus 2009-08-24 - XXXII Sesja RM Susz
         minus 2009-09-03 - XXXIII Sesja RM Susz
         minus 2009-09-09 - XXXIV Sesja RM Susz
         minus 2009-09-23 - XXXV Sesja RM Susz
         minus 2009-10-30 - XXXVI Sesja RM Susz
         minus 2009-11-12 - XXXVII Sesja RM Susz
         minus 2009-11-27 - XXXVIII Sesja RM Susz
         minus 2009-12-18 - XXXIX Sesja RM Susz
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:
 • Uchwała Nr XXVII/184/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Jezioro Gaudy”
 • Uchwała Nr XXVII/185/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta z tego tytułu.
 • Uchwała Nr XXVII/186/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2009 r.
 • Uchwała Nr XXVII/187/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Suszu.
 •  Uchwała Nr XXVII/188/2009 Rady MIejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/127/2004 RM w Suszu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu.
 • Uchwała Nr XXVII/189/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wynagrodzeń nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkalnego.
 • Uchwała Nr XXVII/190/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/152/2005 RM w Suszu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie udzielania regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Susz.
 •  Uchwała Nr XXVII/191/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i nagrodzenia za inkaso.
 •  Uchwała Nr XXVII/192/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Bałoszyc, gmina Susz.
 • Uchwała Nr XXVII/193/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo,
 • Uchwała Nr XXVII/194/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Chełmżyca
 • Uchwała Nr XXVII/195/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Susz
 • Uchwała Nr XXVII/196/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zastosowania dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.
 • Uchwała Nr XXVII/197/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Susz na 2009 r.

W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)

Załączniki do pobrania: 2009-07-10 13:32:46 - URM w Suszu Nr XXVII/184/2009 z dnia 23.04.2009 r. w sprawie zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Jezioro Gaudy” (18.42 kB)
2009-07-10 10:17:50 - URM w Suszu Nr XXVII/185/2009 w Suszu z dnia 23.04.2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi GiM z tego tytułu, (7.92 MB)
2009-07-10 10:19:10 - URM w Suszu nr XXVII/186/2009 z dnia 23.04.2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2009 r. (221.19 kB)
2009-07-10 10:28:55 - URM w Suszu nr XXVII/187/2009 z dnia 23.04.2009 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Suszu. (43.79 kB)
2009-07-10 10:32:53 - URM w Suszu nr XXVII/188/2009 z dnia 23.04.2009 r. w sprawie zmiany URM nr XX/127/2004 z dnia 30.09.2004 r. w sprawie Statutu MGOPS w Suszu. (51.86 kB)
2009-07-10 10:35:54 - URM w Suszu Nr XXVII/189/2009 z dnia 23.04.2009 r. w sprawie zasad wynagrodzeń nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe ..... (296.78 kB)
2009-07-10 10:39:26 - URM w Suszu Nr XXVII/190/2009 z dnia 23.04.2009 r. w sprawie zmiany URM w Suszu nr XXIV/152/2005 z dnia 10.03.2005 r. w sprawie udzielania regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socja (45.73 kB)
2009-07-10 10:41:03 - URM w Suszu Nr XXVII/191/2009 z dnia 23.04.2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i (101.95 kB)
2009-07-10 10:42:36 - URM w Suszu Nr XXVII/192/2009 z dnia 23.04.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Bałoszyc gmina (155.57 kB)
2009-07-10 10:44:01 - URM w Suszu Nr XXVII/193/2009 z dnia 23.04.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geod. Bronowo (76.26 kB)
2009-07-10 10:46:16 - URM w Suszu Nr XXVII/194/2009 z dnia 23.04.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geod. Chełmżyca (89.95 kB)
2009-07-10 10:48:05 - URM w Suszu Nr XXVII/195/2009 z dnia 23.04.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Susz (576.75 kB)
2009-07-10 10:59:09 - URM w Suszu Nr XXVII/196/2009 z dnia 27.0.4.2009 r. w sprawie zastosowania dla ZUK Sp. z o.o. w Suszu dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. (40.79 kB)
2009-07-10 11:02:33 - URM w Suszu Nr XXVII/197/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Susz na 2009 r. (2.39 MB)

Ilość odwiedzin: 4577
Nazwa dokumentu: 2009-04-23 - XXVII Sesja RM Susz
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2009-07-10 08:55:53
Data udostępnienia informacji: 2009-07-10 08:55:53
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-10 13:34:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner