logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOS.6220.16.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie GOS.6220.16.2020
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określające zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn:" Przeb
2. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie elektrowni słonecznej w miejscowości Wądoły"
3. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
Obwieszczenie dotyczy: Budowa Elektrowni słonecznej na działce nr ew.88(obręb 0011) w miejscowości Emilianowo, Gmina Susz.
4. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2021
Obwieszczenie dotyczy: Budowa elktrownii fotowoltaicznej o mocy do 4MW w miejscowości Karolewo, Gmina Susz.
5. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2021
Obwieszczenie dotyczy: Budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m na działce o nr 69/8 położonej w obrębie Ulnowo, Gmina Susz.
6. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
Obwieszczenie zawiadamiające że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu dot: Budowy elektrowni słonecznej na działce o nr ew 88 położonej w miejscowości Emilianowo, Gmina Susz.
7. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
Obwieszczenie zawiadamiające że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu dot: Budowy elektrowni słonecznej "Różanki III" na działce o nr 6/2 (obręb Różanki) położonej w miejscowości Różanki
8. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 96677
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner