logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   minus 2017
      minus 2017-styczeń
      minus 2017- luty
      minus 2017-marzec
      minus 2017-kwiecień
      minus 2017-maj
      minus 2017-czerwiec
      minus 2017-lipiec
      minus 2017-sierpień
      minus 2017-wrzesień
      minus 2017-październik
      minus 2017-listopad
      minus 2017-grudzień
   plus 2018
   plus 2019
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści Zarządzeń Burmistrza Susza z miesiąca:
marzec 2017
(do publikacji w BIP):

  • Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Susza z dnia 08 marca 2017 roku sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu położonej w Jawtach Wielkich gm. Susz.
  • Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Susza z dnia 08 marca 2017 roku sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek gruntu połoŻżonych na terenie miasta Susz.
  • Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Susza z dnia 15 marca 2017 roku sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla organizacji poozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie, uczesticzących w Otwartym Konkursie ofert nr RLZP.524.2.1.2017 na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Susz w roku 2017.
  • Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Susza z dnia 17 marca 2017 roku sprawie sprawie zmian w budżecie na 2017 r.
  • Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Susza z dnia 22 marca 2017 roku sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 połozonego w Suszu przy ul. Mickiewicza 17 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej..
  • Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Susza z dnia 29 marca 2017 roku sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2016 rok.
  • Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Susza z dnia 29 marca 2017 roku sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek gruntu położonych na terenie miasta Susz.
  • Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Susza z dnia 30 marca 2017 roku sprawie powierzenie stanowiska dyrektora Przedszkola w Suszu
  • Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Susza z dnia 30 marca 2017 roku sprawie użyczenia części działki gruntu, położonej naterenie miasta Susz, dla Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
  • Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Susza z dnia 31 marca 2017 roku sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

Załączniki do pobrania: 2017-05-05 14:17:14 - Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Susza z dnia 08 marca 2017 roku sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu położonej w Jawtach Wielkich gm. Susz. (128.56 kB)
2017-05-05 14:17:32 - Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Susza z dnia 08 marca 2017 roku sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek gruntu połoŻżonych na terenie miasta Susz. (96.33 kB)
2017-05-05 14:18:37 - Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Susza z dnia 15 marca 2017 roku sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla organizacji poozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o dział (631.72 kB)
2017-05-05 14:19:40 - Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Susza z dnia 17 marca 2017 roku sprawie sprawie zmian w budżecie na 2017 r. (17.19 MB)
2017-05-05 14:20:12 - Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Susza z dnia 22 marca 2017 roku sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 połozonego w Suszu przy ul. Mickiewicza 17 wraz z oddaniem w użytkowa (155.57 kB)
2017-05-05 14:50:43 - Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Susza z dnia 29 marca 2017 roku sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2016 rok. (5.28 MB)
2017-05-05 14:20:59 - Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Susza z dnia 29 marca 2017 roku sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek gruntu położonych na terenie miasta Susz. (114.21 kB)
2017-05-05 14:21:20 - Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Susza z dnia 30 marca 2017 roku sprawie powierzenie stanowiska dyrektora Przedszkola w Suszu (70.35 kB)
2017-05-05 14:21:40 - Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Susza z dnia 30 marca 2017 roku sprawie użyczenia części działki gruntu, położonej naterenie miasta Susz, dla Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławs (109.75 kB)
2017-05-05 14:22:25 - Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Susza z dnia 31 marca 2017 roku sprawie zmian w budżecie na 2017 r. (21.37 MB)

Ilość odwiedzin: 1492
Nazwa dokumentu: 2017-marzec
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2017-04-28 14:50:00
Data udostępnienia informacji: 2017-05-05 14:12:58
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-05 14:51:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner