logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2019
   minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2019
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2019
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2019
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2003
      plus Obwieszczenia 2004
      plus Obwieszczenia 2005
      plus Obwieszczenia 2006
      plus Obwieszczenia 2007
      plus Obwieszczenia 2008
      minus Obwieszczenia 2009
         minus Obwieszczenie z 29.06.2009
         minus Obwieszczenie z 01.07.2009
         minus Obwieszczenie z 08.07.2009
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o przystąpienu do oprac. planu zagosp.przestrzennego
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie z 06.11.2009
      plus Obwieszczenia 2010
      plus Obwieszczenia 2011
      plus Obwieszczenia 2012
      plus Obwieszczenia 2013
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 01.07.2009r.
Oś.7624-3.3/09

  
OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r., Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Burmistrz Gminy i Miasta Susz zawiadamia, że w dniu 09.04.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosekGminy i Miasta Susz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w msc. Jawty Wielkie – Bałoszyce gm. Susz ” na działkach ewidencyjnych nr 113/3, 111/3, 235, 114, 236, 10/2, 10/1 obręb 19 Jawty Wielkie, 1, 2, 6/20 obręb Bałoszyce.
W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy i Miasta Susz – ul. Józefa Wybickiego 6, pokój 111D.
Na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Suszu przyjmowanie stron odbywa się:
- w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 7:00 do 15:00
- w środy od 8:00 do 16:00.
Opracował:
Rafał Młodawski
tel. (055) 278 60 15 wew. 52.
 
Burmistrz Gminy i Miasta
    Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 2957
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie z 01.07.2009
Skrócony opis: o wszczęciu postęp. admin. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w msc. Jawty Wielkie – Bałoszyce gm. Su
Osoba, która wytworzyła informację: Oś.
Osoba, która odpowiada za treść: Oś.
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-07-01 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-07-03 15:49:44
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-06 14:38:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner