logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2022
   minus Obwieszcznie GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2022
   minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.8.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2022
   minus Obwieszczenie Ua.6733.7.2022
   minus Obwieszczenie Ua.6733.8.2022
   minus Obwieszczenie Ua.6733.9.2022
   minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2022
   minus Obwieszczenie Ua.6733.4.2022
   minus Obwieszczenie Ua.6733.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie Ua.6733.11.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2022
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

W załączniku poniżej znajduje się treść:  

GOŚ.II.6220.7.2015 - obwieszczenie o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej „Wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 2 na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w m. Jawty Małe, gm. Susz”, na działce ewidencyjnej nr 16/2, obręb 18 Jawty Małe, gm. Susz, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.​

 

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Skrócony opis: bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej „Wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 2 na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych z
Osoba, która wytworzyła informację: GOŚ.II - Rafał Młodawski
Osoba, która odpowiada za treść: GOŚ.II - Rafał Młodawski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2015-07-28 12:40:47
Data udostępnienia informacji: 2015-07-28 12:40:47
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-28 12:53:13

Wersja do wydruku...

corner   corner