logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.14.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.19.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.9.2021
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2003
      plus Obwieszczenia 2004
      plus Obwieszczenia 2005
      plus Obwieszczenia 2006
      minus Obwieszczenia 2007
         minus Obwieszczenie z dnia 05.01.2007r.
         minus Obwieszczenie z 27.03.2007
         minus Obwieszczenie z dnia 02.04.2007r.
         minus Obwieszczenie z dnia 21.06.2007r.
         minus Obwieszczenie z dnia 22.06.2007r.
         minus Obwieszczenie z dnia 27.06.2007r.
         minus Obwieszczenie z dnia 29.06.2007r.
         minus Obwieszczenie z dnia 23.07.2007r. Oś.7624-11.2/2007
         minus Obwieszczenie z dnia 23.07.2007r. Oś.7624-13.2/2007
         minus Obwieszczenie z dnia 23.07.2007r. Oś.7624-14.2/2007
         minus Obwieszczenie z dnia 23.07.2007r. Oś.7624-14.2/2007
         minus Obwieszczenie z dnia 28.08.2007r. Oś.7624-18.6/2007
         minus Obwieszczenie z dnia 04.09.2007r. Oś.7624-15.8/2007
         minus Obwieszczenie z dnia 25.09.2007r.
         minus Obwieszczenie z dnia 15.11.2007r. Oś.7624-33.2/2007
      plus Obwieszczenia 2008
      plus Obwieszczenia 2009
      plus Obwieszczenia 2010
      plus Obwieszczenia 2011
      plus Obwieszczenia 2012
      plus Obwieszczenia 2013
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OBWIESZCZENIE
 
Działając zgodnie z art. 32 ust. 1 i 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.11.2007r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Piotra Sikory, zam. Różnowo 19, 14-240 Susz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakrytego zbiornika na gnojowicę na terenie fermy tuczu trzody chlewnej Gospodarstwa Rolnego w Falknowie na działce o numerze ewidencyjnym: 7/5 w miejscowości Falknowo, gm. Susz. Uprzejmie informuję, że dane
o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się
w siedzibie tut. Urzędu, w pokoju nr 111D.
. Uprzejmie informuję, że dane o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tut. Urzędu, w pokoju nr 111D.
Z wnioskiem Inwestora oraz raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko Zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Suszu przy ul. Józefa Wybickiego 6, pokój 111d w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. W tym samym czasie i miejscu przyjmowane są ewentualne uwagi i wnioski (w formie pisemnej).
 

Susz, dnia 15.11.2007

Z up. Burmistrza
Andrzej Dawid
Zastępca Burmistrza
Gminy i  Miasta Susz

Ilość odwiedzin: 5324
Nazwa dokumentu: Postępowanie admin. w sprawie wyd. decyzji o środowikowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Skrócony opis: Budowa zakrytego zbiornika na gnojowicę na terenie fermy tuczu trzody chlewnej Gospodarstwa Rolnego w Falknowie na działce o numerze ewidencyjnym: 7/5 w miejscowości Falknowo, gm. Susz
Osoba, która wytworzyła informację: Oś.
Osoba, która odpowiada za treść: Oś.
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-11-15 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2007-11-16 07:10:50
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-21 07:54:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner