logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.21.2020
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.2.2023
   minus Obwieszczenie Burmistrza Susza o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ua.6730.56.2023
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2023
   minus Obwieszczenie Rep.1167/OŚiP/23
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2003
      plus Obwieszczenia 2004
      plus Obwieszczenia 2005
      minus Obwieszczenia 2006
      plus Obwieszczenia 2007
      plus Obwieszczenia 2008
      plus Obwieszczenia 2009
      plus Obwieszczenia 2010
      plus Obwieszczenia 2011
      plus Obwieszczenia 2012
      plus Obwieszczenia 2013
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie z 30.03.2006
2. Obwieszczenie z 06.04.2006
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Susz
3. Obwieszczenie z dnia 24.04.2006
4. Obwieszczenie z 31.05.2006
Budowa chlewni - Adamowo gm. Susz
5. Obwieszczenie z 05.06.2006
Budowa zbiornika bezodpływowego na gnojowicę w miejscowości Falknowo, gmina Susz.
6. Obwieszczenie z 19.07.2006
Budowa płyty obornikowej na działce nr 155/13 w miejscowości Różnowo, gm. Susz.
7. Obwieszczenie z 19.07.2006
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku znajdującym się w Suszu przy ul. Słowiańskiej 28 (działka nr 103), na cele spożywcze - przetwórstwo mięsne.
8. Obwieszczenie z 10.08.2006
zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku znajdującym się w Suszu przy ul. Słowiańskiej 28 (działka nr 103), na cele spożywcze - przetwórstwo mięsne.
9. Obwieszczenie z 11.08.2006
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek kwaszarni, na nieruchomości o numerze geodezyjnym nr 18/20 w Bałoszycach, gm. Susz.
10. Obwieszczenie z 23.08.2006
Budowa płyty obornikowej na działce nr 155/13 w miejscowości Różnowo, gm. Susz.
11. Obwieszczenie z 29.08.2006
Rekonfiguracja stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 2800/2969 zlokalizowanej na istniejącej wieży telekomunikacyjnej w miejscowości Susz, obręb 3, gm. Susz w granicach działki nr ew. 9
12. Obwieszczenie z 07.09.2006 A
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek kwaszarni, na nieruchomości o numerze geodezyjnym nr 18/20 w Bałoszycach, gm. Susz.
13. Obwieszczenie z 07.09.2006 B
Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 38881, obejmującego instalację nowych anten radioliniowych na działce o numerze ewidencyjnym 63/3 obręb Ulnowo, miejscowość Ulnowo, gmina Susz.
14. Obwieszczenie wyborcze z dnia 18.09.2006
15. Obwieszczenie wyborcze z dnia 5.10.2006 r.
16. Obwieszczenie z 10.10.2006
Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 38857, obejmującego budowę masztu wysokości około 60 m npt, montaż anten sektorowych, anten radiolinii, posadowienie na poziomie terenu kontenera
17. Obwieszczenie z 19.10.2006
Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 38881 (obejmującej instalację nowych anten radioliniowych), zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 63/3 obręb Ulnowo, miejscowość Uln
18. Obwieszczenie z 20.10.2006
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Susz – Stare Miasto"
19. Obwieszczenie z 24.10.2006
Rekonfiguracja stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 2800/2969, zlokalizowanej na istniejącej wieży telekomunikacyjnej w miejscowości Susz, obręb 3, gm. Susz, w granicach działki nr ew.
20. Obwieszczenie z 14.12.2006
Budowa fabryki opakowań blaszanych na działce o numerze ewidencyjnym: 24/13 (obręb 4) w Suszu przy ul. Piastowskiej, gm. Susz

Ilość odwiedzin: 8185
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-04-26 10:04:04
Data udostępnienia informacji: 2006-04-26 10:04:04
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-26 10:07:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner