logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 Uprzejmie informuję , że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu ustaloną przez  Radę  Miejską  w  Suszu  uchwałą  Nr  VII/52/2003 z dnia 16.06.2003r  przystępuje  się do  opracowania  budżetu  na  2005r.

 

W  związku  z  tym , że z  budżetu  gminy  mogą być  udzielane  dotacje  na  cele  publiczne  związane z  realizacją  zadań  jednostek  samorządu  gminnego, proszę podmioty i jednostki gospodarcze , organizacje społeczne zamierzające  realizować  zadania  należące   do jednostki  samorządu gminnego  o składanie wniosków  do  Skarbnika Urzędu Gminy i Miasta (pok.103 ) w terminie do dnia 20 października 2004 r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Jan  Sadowski

Ilość odwiedzin: 10650
Nazwa dokumentu: o opracowaniu budżetu na 2005 rok
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-09-24 11:39:31
Data udostępnienia informacji: 2004-09-24 11:39:31
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:39:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner