logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2021 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w 2020 roku
   minus Archiwum ogłoszeń
      minus Ogłoszenia 2003
         minus Ogłoszenie - Ua 15.07.2003
         minus Komunikat - Ua 21.07.2003
         minus Informacja - Ua 20.08.2003
      plus Ogłoszenia 2004
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Susz, dn. 21.07.2003 r.

 Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) stanowisko ds. urbanistyki, architektury i estetyki informuje, że w prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, został umieszczony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji – budowa Fabryki Opakowań Blaszanych w miejscowości Susz przy ul. Piastowskiej na działce nr 24/13.

Akta sprawy znajdują się na stanowisku ds. urbanistyki, architektury i estetyki Urzędu Gminy i Miasta Susz, ul. Wybickiego 6 i będą udostępniane w pok. 210 w godz. 800-1500. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w pok. 210 w terminie 21 dni od daty podania komunikatu tj. do dnia 11.08.2003

Ilość odwiedzin: 6734
Nazwa dokumentu: Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko
Osoba, która wytworzyła informację: Ua
Osoba, która odpowiada za treść: Ua
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-07-21 14:50:15
Data udostępnienia informacji: 2003-07-21 14:50:15
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:33:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner