logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
minus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
   minus Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


I . REFERAT ORGANIZACJI

 • rejestr korespondencji
 • rejestr podań
 • rejestr faktur i rachunków
 • książka kontroli

   nie udostępniane,prowadzone na potrzeby Urzędu

 • rejestr uchwał Rady Miejskiej
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr zarządzeń Burmistrza
 • rejestr prawa miejscowego
 • rejestr radnych Rady Miejskiej
 • wykaz rad sołeckich i osiedlowych

udostępniane na wniosek

II. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

 • ewidencja ludności
 • ewidencja dowodów osobistych
 • rejestr wyborców

udostępniane po złożeniu pisemnego wniosku

 • rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

udostępniane telefonicznie i na pisemny wniosek

 • rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

udostępnione ne wniosek

III. URZĄD STANU CYWILNEGO

Osoba, która wprowadzała dane: Redaktor
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-11 12:08:57

Wersja do wydruku...

corner   corner