logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         minus PRZETARGI 2013
            minus Przetarg ograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus I przetarg ustny ograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści:

  •  Ogłoszenie o zamówieniu BIP Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Susz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Susz (DOC)
  •  SIWZ - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (DOC)
  •  Zalacznik nr 1 do SIWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC)
  • Zalacznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty (DOC)
  • Zalacznik nr 3 do SIWZ - fomularz cenowy (DOC)
  • Zalacznik nr 4 do SIWZ - oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC)
  • Zalacznik nr 5 do SIWZ wzór umowy (DOC)
  • Zalacznik nr 5 do siwz wzór umowy - Załącznik Nr 1 z do umowy (DOC)
  • Zalacznik nr 5 do siwz wzór umowy - Załącznik Nr 2 z do umowy (DOC)
  •  Zalacznik nr 6 do SIWZ - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC)

 

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony
Skrócony opis: RLZP.I.271.13.2013 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Susz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Susz
Osoba, która wytworzyła informację: RLZP.I - Agnieszka Kasicka
Osoba, która odpowiada za treść: RLZP.I - Agnieszka Kasicka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2013-07-10 15:14:36
Data udostępnienia informacji: 2013-07-10 15:14:36
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-10 15:55:47

Wersja do wydruku...

corner   corner