logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      minus 2007
         minus 2007-02-23 III Sesja RM Susz
         minus 2007-03-16 - IV Sesja RM Susz
         minus 2007-03-29 - V Sesja RM Susz
         minus 2007-04-24 VI Sesja RM Susz
         minus 2007-06-14 VII Sesja RM Susz
         minus 2007-07-26 - VIII Sesja RM Susz
         minus 2007-09-27 - IX Sesja RM Susz
         minus 2007-10-25 - X Sesja RM Susz
         minus 2007-11-15 - XI Sesja RM Susz
         minus 2007-12-20 - XII Sesja RM Susz
         minus 2007-12-28 - XIII Sesja RM Susz
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:

 1. Uchwała nr III/15/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej o zamiarze wystąpienia ze Związku Gmin „Jeziorak”
 2. Uchwała nr III/16/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suszu na 2007 r.
 3.  Uchwała nr III/17/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Susz na 2007 r.
 4. Uchwała nr III/18/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/127/2004 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu.
 5. Uchwała nr III/19/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na rok 2007 r.
 6. Uchwała nr III/20/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Susz do realizacji Polskiego Projektu 400 Miast.
 7. Uchwała nr III/21/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego.
 8. Uchwała nr III/22/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Starego Miasta” w Suszu.
 9. Uchwała nr III/23/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz w obrębach geodezyjnych Nr: 1, 2, 3, 4, 5, oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz w obrębach geodezyjnych Nr: 1 i 5.
 10. Uchwała nr III/24/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. o uchyleniu Uchwały nr XXVIII/138/97 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.
 11. Uchwała nr III/25/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. o uchyleniu Uchwały nr XXVI/209/2001 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.
 12. Uchwała nr III/26/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. o uchyleniu Uchwały nr XXVI/210/2001 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)

Załączniki do pobrania: 2009-03-18 10:59:19 - URMnr III/15/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej o zamiarze wystąpienia ze Związku Gmin „Jeziorak” (23.73 kB)
2009-03-18 11:00:28 - URM nr III/16/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suszu na 2007 r. (186.97 kB)
2009-03-18 11:02:25 - URM nr III/17/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Susz na 2007 r. (3.01 MB)
2009-03-18 11:03:58 - URM nr III/18/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/127/2004 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrod (33.98 kB)
2009-03-18 11:05:22 - URM nr III/19/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art (467.14 kB)
2009-03-18 11:06:40 - URM nr III/20/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Susz do realizacji Polskiego Projektu 400 Miast. (22.54 kB)
2009-03-18 11:07:50 - URM nr III/21/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego. (101.63 kB)
2007-05-28 15:02:29 - URM Nr III-22-2007 plan zagosp przestrz Stare Miasto.pdf (321.51 kB)
2009-03-18 11:10:04 - URM nr III/23/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz w obrębach geodezyjnych Nr: (432.35 kB)
2009-03-18 11:23:09 - URM nr III/24/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. o uchyleniu Uchwały nr XXVIII/138/97 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty admin (27.61 kB)
2009-03-18 11:23:52 - URM nr III/25/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. o uchyleniu Uchwały nr XXVI/209/2001 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty admini (27.98 kB)
2009-03-18 11:13:25 - URM nr III/26/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. o uchyleniu Uchwały nr XXVI/210/2001 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty admini (27.79 kB)

Ilość odwiedzin: 5716
Nazwa dokumentu: 2007-02-23 III Sesja RM Susz
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2007-05-28 14:44:08
Data udostępnienia informacji: 2007-05-28 14:44:08
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-18 11:24:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner