logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2020 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2019
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      minus Ogłoszenia 2007
         minus Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży:
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz do sprzedaży na własność w drodze bezprzetragowej działek będących w użytkowaniu wieczystym
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie dot. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz gruntowej zabudowanej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży.
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia dla dotychczasowych dzierżawców
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W Y K A Z
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst – Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ),
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
ogłasza wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych użytkowników wieczystych, położonej w Suszu przy ul. Iławskiej 34 A.
 
 
Położenie nieruchomości
gruntowej
 
Ozn. numerem
geod.

Powierzchnia
w m2
 Opłata za  sprzedaż   prawa użytkowania wieczystego na własność w zł

Oznaczenie
wg ewidencji
gruntów
 
 Susz,
Ul. Iławska 34A
 
165/1
 
714
 
5.214,00
+ 22 % Vat
Obręb 3
Bi – 0,714 ha
KW 35432
 
1. Gmina i Miasto Susz nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Susz, nieruchomość znajduje się na obszarze o dominacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2.   Nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do sprzedaży na  własność w drodze
bezprzetargowej dla dotychczasowych użytkowników wieczystych tej nieruchomości.
3.   Nieruchomość położona jest w Suszu przy ul. Iławskiej 34A, w terenach uzbrojonych w
      sieć elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową, gazową, telekomunikacyjną i drogę   
       asfaltową. W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość ta jest oznaczona jako Bi.  
      Działka zabudowana jest warsztatem rzemieślniczym.
4.   Nieruchomości ta posiada księgę wieczystą KW Nr 35432 Sądu Rejonowego w Iławie.
5.   Osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje,
      z zastrzeżeniem art. 216 a wyżej cytowanej ustawy, osobie, która spełnia jeden z
      następujących warunków :
-          przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub    
      odrębnych przepisów,
-          jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r albo jego spadkobiercą,
jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 07 marca 2007 roku.
6.   Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i
      Miasta w Suszu – pokój Nr 208 (II piętro ) , tel. (055) 278-60-15 wew.33 lub 31.
 

Susz, dnia 17 stycznia 2007r.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 4397
Nazwa dokumentu: NiR.III-72241/3/07 - wnioski do dnia 7 marca 2007.
Skrócony opis: Sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych użytkowników wieczystych, położonej w Suszu przy ul. Iławskiej 34 A.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-01-19 22:37:04
Data udostępnienia informacji: 2007-01-19 22:37:04
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-09 18:41:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner