logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         minus PRZETARGI 2006
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            plus Przetarg nieograniczony na usługę kredytu bankowego
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 OGŁOSZENIE
o
 przetargu nieograniczonym na usługi
o wartości poniżej 60.000 EURO

1. Zamawiający:
Gmina i Miasto Susz
Adres:  Urząd Gminy i Miasta w Suszu, 14-240 Susz ul. Wybickiego 6
województwo Warmińsko – Mazurskie,        powiat Iława
internet: http://www.susz.pl   e-mail: susz@susz.pl
tel. /0-55/ 278-60-15       fax  278-62-22             

2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Susz.

3.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a) imię i nazwisko: Anna Bonkowska
b) telfon: (0-55) 2786 015 wew. 40
c) e-mail: susz@susz.pl
d)  nr lokalu: pokój 210
e) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 8:00- 14:00

4. Termin ( okres) realizacji zamówienia: do 30.10.2006r.

5. Wadium przetargowe:  nie jest wymagane.   

6. Dukumentacja przetargowa zamówienia:
a) specyfikację istotnych warunków zamówienia 
można odebrać:
-         osobiście w siedzibie zamawiającego, pokój 210 lub za zaliczeniem pocztowym.

7. Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 10 zł lub 17 zł za zaliczeniem pocztowym.

8. Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania:
      - siedziba zamawiającego – pokój 101
b) w terminie do: 29.05.2006 r.    godz. 08:30

9. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie ( w %):
     - cena ( koszt)                                     100  %      

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) siedziba zamawiającego ( nr lokalu):  1
b) termin otwarcia: 29.05.2006 r   godz. 09:00

11.Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

13. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 oraz oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  ustawy oraz spełniający warunki podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Susz, dnia 10 maja 2006 r.

Burmistrz Gminy i Miasta
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 5594
Nazwa dokumentu: Ua.341-1/2006 data rozstrzyg. 29.05.2006
Skrócony opis: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Susz.
Osoba, która wytworzyła informację: Ua
Osoba, która odpowiada za treść: Ua
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-05-10 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2006-05-11 15:12:52
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-01 09:24:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner