logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2020
   minus Obwieszczenie GOS.II.6220.24.2020
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2019
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2019
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.20.2020
   minus Obwieszczenie GOS.II.6220.16.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2019
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
   minus Obwieszczenie o wykazie kompielisk na rok 2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2020
   minus Obwieszczenie GD.RUZ.4210.222.2.2020.KF
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.25.2020
   minus Obwieszczenie GOS.II.6220.4.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.20.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2020
   minus Obwieszczenie GOS.6220.16.2020
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2003
      plus Obwieszczenia 2004
      plus Obwieszczenia 2005
      minus Obwieszczenia 2006
         minus Obwieszczenie z 30.03.2006
         minus Obwieszczenie z 06.04.2006
         minus Obwieszczenie z dnia 24.04.2006
         minus Obwieszczenie z 31.05.2006
         minus Obwieszczenie z 05.06.2006
         minus Obwieszczenie z 19.07.2006
         minus Obwieszczenie z 19.07.2006
         minus Obwieszczenie z 10.08.2006
         minus Obwieszczenie z 11.08.2006
         minus Obwieszczenie z 23.08.2006
         minus Obwieszczenie z 29.08.2006
         minus Obwieszczenie z 07.09.2006 A
         minus Obwieszczenie z 07.09.2006 B
         minus Obwieszczenie wyborcze z dnia 18.09.2006
         minus Obwieszczenie wyborcze z dnia 5.10.2006 r.
         minus Obwieszczenie z 10.10.2006
         minus Obwieszczenie z 19.10.2006
         minus Obwieszczenie z 20.10.2006
         minus Obwieszczenie z 24.10.2006
         minus Obwieszczenie z 14.12.2006
      plus Obwieszczenia 2007
      plus Obwieszczenia 2008
      plus Obwieszczenia 2009
      plus Obwieszczenia 2010
      plus Obwieszczenia 2011
      plus Obwieszczenia 2012
      plus Obwieszczenia 2013
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
w obszarze miasta Susz

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suszu uchwały Nr XXXVII/218/2006 z dnia 23 marca 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar miasta Susz. Granice obszaru objętego projektem miejscowego planu określa załącznik graficzny Nr 1 do w/w uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz w terminie do dnia 08.05.2006 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                     

Susz, dnia 06 kwietnia 2006r.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 4963
Skrócony opis: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Susz
Osoba, która wytworzyła informację: Ua
Osoba, która odpowiada za treść: Ua
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-04-06 14:41:52
Data udostępnienia informacji: 2006-04-07 14:41:52
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-18 14:21:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner