logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         minus PRZETARGI 2006
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            plus Przetarg nieograniczony na usługę kredytu bankowego
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Przebudowa ul Pułaskiego w m. Susz w klasie dróg dojazdowych "D" – pieszo jezdnia m2 – 1.970.
2. Przetarg nieograniczony
Konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego parkingów, parków, placów, osiedli mieszkaniowych na terenie miasta i gminy Susz.
3. Przetarg nieograniczony
Bieżąca konserwacja i utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Susz.
4. Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
Budowa Wiejskiej Hali Sporowej w Babiętach Wielkich współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach SPO ROL.
5. Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
Przebudowa- modernizacja drogi gminnej Babięty Wielkie – Ząbrowo ETAP III.
6. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Roboty drogowe remontowe i naprawcze dróg i ulic na terenie gminy i miasta Susz.
7. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej wokół jeziora Suskiego
8. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż lokalu mieszkalnego w m. Dolina gm. Susz
9. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
Wykonanie pokrycia dachu blacho-dachówką remizy strażackiej w Babiętach Wielkich
10. Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
Budowa drogi gminnej Jakubowo Kisielickie - Gałdowo
11. Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
Budowa drogi gminnej Lubnowy Małe - Pachutki.
12. Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Susz – Emilianowo współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Region
13. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Susz.
14. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Przebudowa chodnika i wjazdów z kostki betonowej
15. Przetarg nieograniczony
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bałoszyce, Januszewo i Redaki.
16. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działek gruntu, stanowiących przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonych w Suszu przy ul. Staffa.
17. Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
Remont chodnika z kostki betonowej "POLBRUK" w m. Kamieniec.
18. Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
19. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Wykonanie projektów budowlanych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Susz.
20. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
1. Przebudowa ul. Pułaskiego w m. Susz. 2. Wykonanie chodnika i schodów w m. Ulnowo. 3. Wykonanie chodnika w m. Olbrachtówko.
21. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działek gruntu położonych w Suszu przy ul. Staffa, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na rzecz osób fizycznych i prawnych.
22. Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Susz.
23. Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie od 01.11.2006 do 31.03.2007.
24. Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
Przebudowa modernizacja ulicy Dworcowej w Suszu /warstwa ścieralna/- 3429 m2.
25. Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Mickiewicza w Suszu.
26. Przetarg nieograniczony
na wykonanie i dostawę stolarki okiennej PCV / nietypowej – 67 szt. okien wg załącznika do SIWZ dla budynków administrowanych przez ZGKiM w Suszu.
27. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż autobusu Autosan.
28. Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
Administrowanie cmentarzem komunalnym w Suszu przy ul. Iławskiej – Pieniężnego
29. Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
Wykonanie sieci cieplnej wysokoparametrowej do hali widowiskowo-sportowej w Suszu – Etap I.
30. Przetarg nieograniczony na usługę kredytu bankowego
Usługa bankowa na długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Ilość odwiedzin: 10246
Nazwa dokumentu: Archiwum przetargów i postępowań o zamówienia publiczne 2006 roku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-03-23 00:42:28
Data udostępnienia informacji: 2006-03-23 00:42:28
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-23 00:44:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner