logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      minus 2005
         minus Uchwała RM Nr XXIV/148/2005 z dnia 10 marca 2005 r.
         minus Uchwała RM Nr XXIV/150/2005 z 10 marca 2005r.
         minus Uchwała RM Nr XXIV/151/2005 z 10 marca 2005r.
         minus Uchwała RM Nr XXIV/152/2005 z dnia 10 marca 2005 r.
         minus Uchwała RM Nr XXV/156/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/157/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/158/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/159/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/161/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/162/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/163/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/164/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/165/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/166/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załącznik nr  10
do protokółu nr XXV/2005
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXV/161/2005
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia  przez Gminę i Miasto Susz kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach ZPORR .

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit.c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst  jednolity : Dz.U.  z 2001 roku Nr 142 , poz 1591

 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 48 ust 1 pkt.2 , art.112 ust.2 pkt.2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst  jednolity : Dz.U. z 2003 r  Nr 15 , poz 148  , z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje :

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy  preferencyjny z  Krajowego Banku Gospodarczego  w wysokości – 954.294,- ( słownie : dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt  cztery złote )  na sfinansowanie  inwestycji  pn.:

Ilość odwiedzin: 3970
Nazwa dokumentu: w sprawie zaciągnięcia przez Gminę i Miasto Susz kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach ZPORR
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-05-13 15:59:54
Data udostępnienia informacji: 2005-05-13 15:59:54
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-13 16:58:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner