logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
minus Rejestry i ewidencje
minus Rejestr instytucji kultury
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
minus Prawo łowieckie - szacowanie szkód
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2018 roku
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2017
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      minus Ogłoszenia 2004
         minus Informacja - Ua 2004-04-05
         minus Wykaz do sprzedaży na własność
         minus Społeczna konsultacja dotycząca ochrony środowiska
         minus Ogłoszenie
         minus Informacja o możliwości składania uwag i wniosków
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Susz, dn. 05.04.2004 r.

 INFORMACJA

              Stanowisko ds. urbanistyki, architektury i estetyki Urzędu Gminy i Miasta w Suszu działając na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)

 PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych, wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w związku z planowaną inwestycją: rozbudowa Zakładu Stolarskiego (hala produkcyjna z pomieszczeniami socjalnymi) w miejscowości Babięty Wielkie, gm. Susz na nieruchomości nr 6/14.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w pok. 210 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości tj. do dnia 05.05.2004 r.

Burmistrz GMINY I MIASTA SUSZ
JAN SADOWSKI

Informację umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Susz (I piętro, obok pok. 108),
  2.  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Susz (ul. Piastowska),
  3. na terenie prowadzonej inwestycji,
  4. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Susz

Ilość odwiedzin: 2899
Nazwa dokumentu: Informacja o zamieszczeniu w publ. wyk. danych wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagosp. terenu działka 6/14 Babięty Wielkie
Osoba, która wytworzyła informację: Ua
Osoba, która odpowiada za treść: Ua
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-04-06 08:32:24
Data udostępnienia informacji: 2004-04-06 08:32:24
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:37:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner