logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
minus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
   minus Wybory Prezydenta RP 2020
   minus Wybory - archiwum
      plus Wybory Sejm RP i Senat RP 2011
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Jawty Małe i wsi Bornice
      minus Wybory do PE 2014
      minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
      minus Wyborów sołtysów, członków rad sołeckich, przewodniczących zarządów osiedli i członków zarządów osiedli w jednostkach pomocniczych Gminy Susz. Kadencja 2015-2019
      minus Wybory Prezydenta RP 2015
      minus Referendum Ogólnokrajowe 2015
      minus Wybory ławników kadencji 2016-2019
      minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Ulnowo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Januszewo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Brusiny
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Bałoszyce
      minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
      minus Wybory sołtysów i rad sołeckich, przewodniczących osiedli i rad osiedli - kadencja 2019-2023
      minus Wybory ławników - kadencji 2020-2023
      minus Wybory do PE 2019
      minus Wygaśnięcie mandatu radnego
      minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Suszu
      minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Redaki
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Bronowo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Kamieniec
      minus Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Suszu 2020
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Strony Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) dot. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
link: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl
Wyniki wyborów w Gminie Susz.:
Wyniki wyborów do Sejmu - Gmina Susz
Wyniki wyborów do Senatu - Gmina Susz

Frekwencja wyborcza w Gminie Susz


W załącznikach treści:

  • Obwieszczenie Burmistrza Susza z dnia 11 września 2019 r.Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) Burmistrz Susza podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  • Informacja Komisarza wyborczego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW do dnia 19.09.2019 r. do godz.11:00 i ew. losowaniu, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1 (19.09.2019 r. o godz. 14.00).
  • Informacja Komisarza wyborczego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW do dnia 20.09.2019 r. do godz.12:00 i ew. losowaniu, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1 (20.09.2019 r. o godz. 13.00).
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu II z 23.09.2019 w sprawie powołania OKW
  • Postanowienie Nr DEL-II-5721-01/2019 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 23 września 2019 r
  • Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Ilość odwiedzin: 3001
Nazwa dokumentu: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Skrócony opis: Obwieszczenia, ogłoszenia i informacje związane z wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 13.10.2019.
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Iwona Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Iwona Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2019-09-12 12:46:56
Data udostępnienia informacji: 2019-09-12 12:46:56
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-11 13:49:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner