logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      minus 2018 ZAM.PUBL.
         minus Przetarg nieograniczony ofertowy
         minus II przetarg nieograniczony ofertowy
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus III przetarg nieograniczony ofertowy
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus IV przetarg nieograniczony ofertowy
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Susz
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      plus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści:

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 8.410.366,76 zł dla Gminy Susz 
  Nr zamówienia: RLZP.I.271.22.2018
  • SIWZ do ogłoszenia j.w.
  • JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)
  • Załączniki (PDF)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ 2018-09-12
  • Załączniki do odpowiedzi z 2018-09-12
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ z 14-09-2018
  • Załącznik do odpowiedzi z 2018-09-14
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ z 2018-10-04
  • Załącznik do odpowiedzi z 2018-10-04
 • Informacja z otwarcia ofert
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 

Załączniki do pobrania: 2018-09-04 09:56:42 - Ogłoszenie o zamówieniu-Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 8 410 366,76 zł dla Gminy Susz (DOC) (78.50 kB)
2018-09-04 09:57:16 - SIWZ -Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego 2018 (DOC) (400.50 kB)
2018-09-04 09:57:40 - JEDZ - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego (ZIP) (94.77 kB)
2018-09-04 09:58:25 - 04 Uchwala RIO o projektcie WPF Gminy Susz (445.13 kB)
2018-09-04 09:58:42 - 05 Uchwala RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018r (325.41 kB)
2018-09-04 09:58:56 - 06 Uchwala RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu (345.71 kB)
2018-09-04 09:59:09 - 07 Uchwala RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz informacją o stanie mienia komunalnego (303.48 kB)
2018-09-04 09:59:26 - 08 Uchwala RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz informacją o stanie mienia komunalnego (661.39 kB)
2018-09-04 09:59:43 - 09 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2018r (1.60 MB)
2018-09-04 10:00:10 - 10 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia WPF Gminy Susz (4.33 MB)
2018-09-04 10:00:52 - 11 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2018r (16.31 MB)
2018-09-04 10:01:18 - 12 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany WPF Gminy Susz (6.68 MB)
2018-09-04 10:02:00 - 13 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2016 (5.28 MB)
2018-09-04 10:02:35 - 13 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2017 (12.65 MB)
2018-09-04 10:02:56 - 14 Uchwała Nr XXII-232-2017 z dn 07-06-2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Susza z tytułu wykonania budżetu za 2016r (271.09 kB)
2018-09-04 10:03:11 - 15 Uchwała Nr XXX-322-2018 z dn 23-05-2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Susza z tytułu wykonania budżetu za 2017r (292.88 kB)
2018-09-04 10:04:19 - 16 Rb-NDS za 2016r (249.66 kB)
2018-09-04 10:04:37 - 16 Rb-NDS za 2017r (820.98 kB)
2018-09-04 10:05:01 - 16 Rb-NDS za II kwartał 2018 (1.11 MB)
2018-09-04 10:05:23 - 17 Rb-27S za 2016r (2.76 MB)
2018-09-04 10:05:49 - 17 Rb-27S za 2017r (5.13 MB)
2018-09-04 10:06:21 - 17 Rb-27S za II kwartał 2018 (5.22 MB)
2018-09-04 10:07:07 - 17 Rb-28S za 2016r (6.23 MB)
2018-09-04 10:07:51 - 17 Rb-28S za 2017r (11.68 MB)
2018-09-04 10:08:32 - 17 Rb-28S za II kwartał 2018r (12.16 MB)
2018-09-04 10:09:03 - 18 Rb-N za 2016r (357.07 kB)
2018-09-04 10:09:46 - 18 Rb-N za 2017r (731.21 kB)
2018-09-04 10:10:05 - 18 Rb-N za II kwartał 2018r (729.24 kB)
2018-09-04 10:10:40 - 18 Rb-Z za 2016r (464.85 kB)
2018-09-04 10:11:06 - 18 Rb-Z za 2017r (947.30 kB)
2018-09-04 10:11:28 - 18 Rb-Z za II kwartał 2018r (816.78 kB)
2018-09-04 10:12:14 - 19 Rb-UZ za 2016r (470.94 kB)
2018-09-04 10:12:35 - 19 Rb-UZ za 2017r (952.57 kB)
2018-09-04 10:13:04 - 20 Rb-PDP za 2016 (265.62 kB)
2018-09-04 10:13:23 - 20 Rb-PDP za 2017 (459.03 kB)
2018-09-04 10:13:45 - 21 Zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego (1.02 MB)
2018-09-04 10:14:10 - 21 Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS (309.29 kB)
2018-09-04 10:14:30 - 22 Decycja o nadaniu NIP (89.79 kB)
2018-09-04 10:14:57 - 23 Zaświadczenie REGON (112.82 kB)
2018-09-04 10:15:14 - 24 Zestawienie zaciągniętych kredytów i harmonogram spłat (390.64 kB)
2018-09-04 10:15:43 - 25 Uchwala RM w sprawie powołania Skarbnika (29.17 kB)
2018-09-04 10:16:07 - 26 Zaświadczenie o wyborze burmistrza (88.21 kB)
2018-09-13 08:33:11 - ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ 2018-09-12 - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Susz (DOC) (64.50 kB)
2018-09-13 08:33:54 - ZAŁĄCZNIKI do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ 2018-09-12 (ZIP) (7.94 MB)
2018-09-14 10:09:59 - ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ z 14-09-2018r - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Susz (DOC) (55.50 kB)
2018-09-14 10:10:18 - Załącznik do odpowiedzi z 14-09-2018 r-ZB Nr 100 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (PDF) (262.14 kB)
2018-10-04 12:20:06 - Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z dn 04-10-2018 - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego (PDF) (638.81 kB)
2018-10-04 12:20:29 - Załączniki do odpowiedzi na zapytania z dn 04-10-2018 (ZIP) (1.27 MB)
2018-10-12 13:53:42 - Informacja z otwarcia ofert -Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 8.410.366,76 zł dla Gminy Susz (DOC) (51.50 kB)
2018-10-19 11:17:08 - Zawiadomienie o wyborze oferty - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 8410366,76 zł dla Gminy Susz (DOC) (81.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2504
Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony
Skrócony opis: RLZP.I.271.22.2018 - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 8.410.366,76 zł dla Gminy Susz.
Osoba, która wytworzyła informację: RLZP.I - Katarzyna Lenckowska
Osoba, która odpowiada za treść: RLZP.I - Katarzyna Lenckowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2018-09-04 09:00:00
Data udostępnienia informacji: 2018-09-04 10:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 10:43:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner