logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      minus 2018 ZAM.PUBL.
         minus Przetarg nieograniczony ofertowy
         minus II przetarg nieograniczony ofertowy
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus III przetarg nieograniczony ofertowy
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus IV przetarg nieograniczony ofertowy
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Susz
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      plus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści:

  • Ogłoszenie - zapytanie ofertowe  o wartości poniżej kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:  Budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, polegające na budowie Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Koszarowej w Suszu dofinansowanej z programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 Ministerstwa Sportu i Turystyki - 3 postępowanie.
  • projekt
  • przedmiar robót
  • formularz ofertowy
  • projekt umowy                

Załączniki do pobrania: 2018-08-13 13:51:04 - Ogłoszenie zapytania ofertowego (DOC) (102.00 kB)
2018-08-13 13:52:53 - Projekt (ZIP) (7.51 MB)
2018-08-13 13:53:42 - Przedmiar robót (PDF) (70.19 kB)
2018-08-13 13:54:13 - Formularz ofertowy (DOC) (11.81 kB)
2018-08-13 13:54:36 - Projekt umowy (DOC) (119.50 kB)

Ilość odwiedzin: 824
Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe
Skrócony opis: Inw. - budowa obiektów małej architektury polegająca na budowie Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Koszarowej w Suszu.
Osoba, która wytworzyła informację: Inw. Zdzisław Tur
Osoba, która odpowiada za treść: Inw. Zdzisław Tur
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2018-08-13 13:46:56
Data udostępnienia informacji: 2018-08-13 13:56:09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 11:31:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner