logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus NIERUCHOMOŚCI
   minus PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
      minus II przetarg ustny ograniczony
      minus I przetarg ustny nieograniczony
      minus I przetarg ustny nieograniczony
      minus Archiwum przetargów nieruchomości
         minus 2021 przetargi nieruchomości
         plus 2020 przetargi nieruchomości
         plus 2019 przetargi nieruchomości
         plus 2018 przetargi nieruchomości
         minus 2017 przetargi nieruchomości
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus IV przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus IV przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus IV przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
   plus WYKAZY NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. II przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.12.2016 - sprzedaż działek gruntu stanowiących przedmiot własności Gminy Susz, położonych w Suszu przy ul. Jaśminowej.
2. II przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.8.2016 - sprzedaż działki gruntu stanowiącej przedmiot własności Gminy Susz, położonej w m. Jawty Wielkie.
3. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.II.7125.19.2016 - sprzedaż garaży położonych w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka.
4. II przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.16.2016 - sprzedaż działki gruntu (II przetarg) stanowiącej przedmiot własności Gminy Susz, położonej w Suszu przy ul. M.Curie Skłodowskiej.
5. II przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.19.2016 - (II przetarg) sprzedaż działek gruntu stanowiących przedmiot własności Gminy Susz, położonych w Suszu przy ul. 11 Listopada.
6. III przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.8.2016 - sprzedaż działki gruntu stanowiącej przedmiot własności Gminy Susz, położonej w m. Jawty Wielkie.
7. III przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.12.2016 - sprzedaż działek gruntu stanowiących przedmiot własności Gminy Susz, położonych w Suszu przy ul. Jaśminowej.
8. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.1.2017 - przetarg na niezabudowana działkę gruntu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Suszu ul. Łąkowej.
9. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.4.2017 - przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, stanowiącej własność Gminy Susz, położonej w Suszu przy ul. Stare Miasto.
10. II przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.13.2016.2017 - sprzedaż działek gruntu stanowiących przedmiot własności Gminy Susz, położonych w Suszu przy ul. J. Brzechwy.
11. II przetarg ustny nieograniczony
NiR.II.7125.18.2016.2017 - sprzedaż garażu położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka.
12. III przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.19.2016.2017 - (III przetarg) sprzedaż działek gruntu stanowiących przedmiot własności Gminy Susz, położonych w Suszu przy ul. 11 Listopada.
13. IV przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.12.2016.2017 - (IV przetarg)sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, stanowiących przedmiot własności Gminy Susz, położonych w Suszu przy ul. Jaśminowej
14. III przetarg ustny nieograniczony
NiR.II.7125.18.2016.2017 (III przetarg) sprzedaż garażu położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka
15. I przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.8.2017 - (I przetarg)sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Gminy Susz, położonej w Suszu przy ul. Stare Miasto
16. II przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.4.2017 (II przetarg) sprzedaż działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej w Suszu, przy ul. Stare Miasto
17. IV przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.19.2016.2017 -(IV przetarg) sprzedaż działek gruntu stanowiących przedmiot własności Gminy Susz, położonych w Suszu przy ul. 11 Listopada
18. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.2.2017 - przetarg sprzedaż działek gruntu położonych w Falknowie, gm. Susz.
19. IV przetarg ustny nieograniczony
NiR.II.7125.18.2016.2017 (IV przetarg) sprzedaż garażu położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka.
20. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.11.2017 - przetarg: sprzedaż działek gruntu położonych w Suszu, ul. J.Brzechwy.
21. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.12.2017 - przetarg sprzedaż działek gruntu położonych w m. Jawty Wielkie, gm. Susz.

Ilość odwiedzin: 4886
Nazwa dokumentu: 2017 przetargi nieruchomości
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 14:01:04
Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 14:01:04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-07 08:57:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner