logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         minus PRZETARGI 2015
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus Zapytanie ofertowe
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus IV przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Oszacowanie wartości zamówienia
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny ograniczony
            minus IV przetarg ustny nieograniczony
            minus Zapytanie ofertowe
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści:  

  • Ogłoszenie o zamówieniu na: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 873708,62 zł dla Gminy Susz (RLZP.I.271.15.3.2015).
  • SIWZ do ogłoszenia j.w.
  • Załączniki (ZIP PDF)
  • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ I
  • Informacja za I półrocze 2015
  • Harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pozyczek na stan 30 06 2015r
  • Sprawozdanie finansowe ZUK Susz za 2013r.
  • Sprawozdanie finansowe ZUK Susz za 2014
  • Uchwała RIO w sprawie opini za I poł 2015r.
  • Zawiadomienie o wyborze oferty.

Ilość odwiedzin: 4745
Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony
Skrócony opis: RRLZP.I.271.15.3.2015 - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 873708,62 zł dla Gminy Susz dla Gminy Susz.
Osoba, która wytworzyła informację: RLZP.I - Katarzyna Lenckowska
Osoba, która odpowiada za treść: RLZP.I - Katarzyna Lenckowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2015-10-05 14:30:00
Data udostępnienia informacji: 2015-10-05 15:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-29 14:04:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner