logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
minus Organizacja urzędu
   minus Regulamin organizacyjny
   minus Struktura organizacyjna
   minus Komórki organizacyjne
   minus Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Kompetencje Pok. Stanowisko Imię i Nazwisko Ozn. komórki

Burmistrz Susza

101A

Burmistrz

Krzysztof Pietrzykowski

Br.

Zastępca burmistrza

101B

Zastępca burmistrza Lucyna Górnik Brz.

Sekretarz Gminy Susz

105

Sekretarz

Małgorzata Podogrodzka

Sek.

Referat Finansowy i Budżetu

Fn

Skarbnik Gminy Susz

103

Skarbnik

Bożena Chmielewska

Fn.I

Stanowisko ds. księgowości budżetowej gminy

104

Inspektor

Grażyna Rynkowska

Fn.II

Stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty

111A

Inspektor

Ewa Rapkiewicz

Fn.III

Stanowisko ds. płac

203A

Inspektor

Grażyna Wątrobska

Fn.IV

Stanowisko ds. dochodów
i wydatków budżetowych

106

Inspektor

Joanna Kosuda

Fn.V

Stanowisko ds. obsługi kasowej gminy

109

Inspektor

Dorota Piecek

Fn.VI

Stanowisko ds. księgowości
i obsługi kasowej oświaty

111A

Pomoc administracyjna

Magdalena Nickel

Fn.VII

Stanowisko ds. wymiaru podatków

108

Inspektor

Anna Wawer

Fn.VIII

Stanowisko ds. podatków i opłat

106

Inspektor

Joanna Rynkowska

Fn.IX

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

107

Inspektor Marzena Wardowska Fn.X
Stanowisko ds. księgowości budżetowej

104

Inspektor Katarzyna Sztuka Fn.XI
Stanowisko ds. wymiaru podatku
i opłat

108

Inspektor Ewa Jeziorek Fn.XII
Stanowisko ds. rozliczeń finansowych

 107

Podinspektor Grażyna Malinowska Fn.XIII

Referat Nieruchomości i Rolnictwa

NiR

Stanowisko ds. mienia komunalnego

209

Kierownik

Wiesław Olszewski

NiR.I

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

208

Referent

Marzena Urbańska

NiR.II

Stanowisko ds. gospodarki gruntami nierolnymi

208

Inspektor

Agnieszka Suszyńska

NiR.III

Referat Spraw Obywatelskich

SO

Stanowisko ds. dowodów osobistych

2

Podinspektor

Paulina Zakrzewska

SO.II

Stanowisko ds. ewidencji ludności

2

Inspektor/z-ca kierownika USC Monika Scheffler

SO.III

USC

4

Kierownik

Kamila Mądra

USC

Referat Organizacji

Or

Stanowisko ds. kadr

212

Kierownik

Anna Molęda

Or.I

Stanowisko ds. organizacyjnych

102

Inspektor Alicja Maciąg

Or.II

Stanowisko ds. techniczno-kancelaryjnych

102

Podinspektor Magdalena Pandurović-Gapys

Or.III

Referat Promocji i Spraw Społecznych

PiSS

Stanowisko ds. oświaty

203

 Referent

Joanna Lewandowska

PiSS.I

Stanowisko ds. rozwoju lokalnego
i promocji gminy

204

Inspektor Cezary Oracki

PiSS.II

Stanowisko ds. zdrowia, kultury
i sportu
203 Referent Joanna Włodarska

PiSS.III

Stanowisko ds. transportu i rozliczeń 203 Referent Magdalena Sosnowska PiSS.IV

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

GOŚ

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

110 Kierownik Mariusz Witkowski

GOŚ.I

Stanowisko ds. ochrony środowiska

110

Młodszy referent Katarzyna Suska

GOŚ.II

Stanowisko ds. gospodarki odpadami 109A Inspektor Monika Goik-Chaja GOŚ.III
Stanowisko ds. gospodarki odpadami 109A Inspektor Joanna Domagalska GOŚ.IV 

Referat Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych

RLZP

Stanowisko ds. zamówień publicznych

204A

Kierownik

Ewa Karwowska

RLZP.I

Stanowisko ds. organizacji pozarządowych i współpracy zagranicznej

204

Inspektor Ewelina Sobucka

RLZP.II

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy 204 Inspektor Cezary Oracki

RLZP.III

Samodzielne Stanowiska

Samodzielne stanowisko ds. urbanistyki, architektury i estetyki

207

Inspektor

Anna Bonkowska

Ua

Samodzielne stanowisko ds. informatyki i publikacji elektronicznych

210

Informatyk urzędu

Dariusz Dańczyszyn

Inf.

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji 111C Inspektor Zdzisław Tur Inw.
Samodzielne stanowisko ds. infrastruktury komunalnej 111D Inspektor Krzysztof Kander IK
Stanowisko ds. drogownictwa 111C Inspektor Tomasz Pacan Dr.
Samodzielne stanowisko ds. obsługi rady miejskiej 202 Referent Iwona Pacan RM
Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego 213 Podinspektor Justyna Sobocińska ZK
Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych Burmistrza 101 Sekretarka Katarzyna Kawka Or.B.
Samodzielne stanowisko ds. zasobów mieszkaniowych i użytkowych 207 Podinspektor Przemysław Rużkiewicz ZM
Inspektor ochrony danych 2 Inspektor  Monika Taciak IOD
Samodzielne stanowisko ds. informatyki 210 Pomoc administracyjna Cezary Maćkiewicz Inf.I

 

Ilość odwiedzin: 62711
Nazwa dokumentu: Komórki organizacyjne
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Sek.- Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 09:41:22
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 09:41:22
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-24 11:42:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner