logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         minus PRZETARGI 2013
            minus Przetarg ograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus I przetarg ustny ograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informujemy, że w dniu 12.09.2013 r. przekazalismy
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn.: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.764.658,99 zł dla Gminy Susz” o treści jak w załączniku.

W załącznikach poniżej znajdują sie treści:

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ Kredyt 2013
 • Za 2011 rok: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-UZ, Rb-Z
 • Za 2012 rok: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-UZ, Rb-Z
 • Za II kwartał 2013 roku: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z
 • Uchwała RIO.IV.-0120-137 12 w sprawie sprawodzania z wykonania budżetu Gminy Susz za 2011
 • Uchwała RIO dot. pozytywnej opinii z wykonania budżetu Gminy Susz za 2012
 • Uchwała RIO dot.pozytynego zaopiniowania możliwości sfinansowania przez Gminę Susz deficytu budżetu w 2013
 • Uchwała RIO dot.pozytywnej opini o projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok
 • Uchwała RIO w sprawie możliwości splaty kredytu
 • URM Nr XVIII-135-2012 z dn.21.06.2012r. w sprawie udzielenia absolutorium za 2011
 • URM Nr XXIII-181-2012 z dn. 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Susz na lata 2013-2025
 • URM Nr XXIII-182-2012 z dn.20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2013
 • URM Nr XXIX-207-2013 z dn. 20.06.2013r. w sprawie absolutorium za 2012
 • URM Nr XXIX-209-2013 z dnia 20.06.2013 w sprawie zminy WPF Gminy susz na lata 2013-2025
 • URM Nr XXIX-210-2013 z dn.20.06.2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2013
 • Decycja o nadaniu NIP
 • Harmonogram spłat kredytów
 • Uchwała RM w sprawie powołania Skarbnik
 • Zaświadczenie o wyborze Burmistrza
 • Zaświadczenie REGON
 • Zaświadczenie US
 • Zaświadczenie ZUS
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Susz za 2012
 • Zarządzenie nr 50 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2011r.+ opisówka
 • Zarządzenie burmistrza (ZB) Nr 32-2013 z dn.27.03.2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2012
 • Zawiadomienie o wyborze oferty

Załączniki do pobrania: 2013-09-12 14:55:47 - Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) (136.81 kB)
2013-09-14 10:41:55 - SIWZ Kredyt 2013 (DOC) (335.00 kB)
2013-09-14 10:42:49 - Rb-27S 2011 (PDF) (1.07 MB)
2013-09-14 10:43:30 - RB-28S 2011 (PDF) (2.47 MB)
2013-09-14 10:44:14 - Rb-N 2011 (PDF) (189.73 kB)
2013-09-14 10:44:44 - RB-NDS 2011 (PDF) (83.19 kB)
2013-09-14 10:45:13 - Rb-PDP 2011 (PDF) (76.11 kB)
2013-09-14 10:45:43 - Rb-UZ 2011 (PDF) (154.07 kB)
2013-09-14 10:47:09 - Rb-Z 2011 (PDF) (212.54 kB)
2013-09-14 10:48:11 - Rb-27S 2012 (PDF) (1.12 MB)
2013-09-14 10:48:58 - Rb-28S 2012 (PDF) (2.50 MB)
2013-09-14 10:51:20 - Rb-N 2012 (PDF) (159.11 kB)
2013-09-14 10:51:50 - Rb-NDS 2012 (PDF) (93.35 kB)
2013-09-14 10:52:20 - Rb-PDP 2012 (PDF) (68.24 kB)
2013-09-14 10:52:52 - Rb-UZ 2012 (PDF) (220.37 kB)
2013-09-14 10:53:22 - Rb-Z 2012 (PDF) (202.10 kB)
2013-09-14 10:55:03 - Rb-27S II kwartał 2013 (PDF) (972.81 kB)
2013-09-14 10:55:47 - Rb-28S II kwartał 2013 (PDF) (2.37 MB)
2013-09-14 10:56:20 - Rb-N II kwartał 2013 (PDF) (182.76 kB)
2013-09-14 10:56:49 - RB-NDS II kwartał 2013 (PDF) (94.20 kB)
2013-09-14 10:57:21 - Rb-Z II kwartał 2013 (PDF) (203.87 kB)
2013-09-14 11:01:24 - RIO.IV.-0120-137 12 w sprawie sprawodzania z wykonania budżetu Gminy Susz za 2011 (PDF) (154.08 kB)
2013-09-14 11:02:41 - Uchwała RIO dot. pozytywnej opinii z wykonania budżetu Gminy Susz za 2012 (PDF) (139.15 kB)
2013-09-14 11:03:23 - Uchwała RIO dot.pozytynego zaopiniowania możliwości sfinansowania przez Gminę Susz deficytu budżetu w 2013 (PDF) (213.22 kB)
2013-09-14 11:04:14 - Uchwała RIO dot.pozytywnej opini o projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok (PDF) (93.34 kB)
2013-09-14 11:04:53 - Uchwała RIO w sprawie możliwości splaty kredytu (PDF) (215.20 kB)
2013-09-14 11:05:50 - URM Nr XVIII-135-2012 z dn.21.06.2012r. w sprawie udzielenia absolutorium za 2011 (PDF) (24.06 kB)
2013-09-14 11:06:56 - URM Nr XXIII-181-2012 z dn. 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Susz na lata 2013-2025 (PDF) (1.10 MB)
2013-09-14 11:08:16 - URM Nr XXIII-182-2012 z dn.20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2013 (PDF) (5.19 MB)
2013-09-14 11:09:07 - URM Nr XXIX-207-2013 z dn. 20.06.2013r. w sprawie absolutorium za 2012 (PDF) (48.99 kB)
2013-09-14 11:10:04 - URM Nr XXIX-209-2013 z dnia 20.06.2013 w sprawie zminy WPF Gminy susz na lata 2013-2025 (PDF) (1.14 MB)
2013-09-14 11:13:33 - URM Nr XXIX-210-2013 z dn.20.06.2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2013 (PDF) (10.35 MB)
2013-09-14 11:15:13 - Decycja o nadaniu NIP (PDF) (85.68 kB)
2013-09-14 11:16:06 - Harmonogram spłat kredytów (PDF) (51.79 kB)
2013-09-14 11:16:56 - Uchwała RM w sprawie powołania Skarbnik (PDF) (25.06 kB)
2013-09-14 11:17:37 - Zaświadczenie o wyborze Burmistrza (PDF) (48.81 kB)
2013-09-14 11:18:13 - Zaświadczenie REGON (PDF) (108.79 kB)
2013-09-14 11:19:09 - Zaświadczenie US (PDF) (317.67 kB)
2013-09-14 11:19:45 - Zaświadczenie ZUS (PDF) (49.25 kB)
2013-09-14 11:21:47 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Susz za 2012 (PDF) (2.93 MB)
2013-09-14 11:23:28 - Zarządzenie nr 50 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2011 (PDF) (9.26 MB)
2013-09-14 11:26:04 - ZB Nr 32-2013 z dn.27.03.2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2012 (PDF) (28.63 kB)
2013-10-28 12:34:39 - Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC) (53.00 kB)

Ilość odwiedzin: 4580
Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony
Skrócony opis: RLZP.I.271.15.2013 - przetarg na: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Susz.
Osoba, która wytworzyła informację: RLZP.I - Agnieszka Kasicka
Osoba, która odpowiada za treść: RLZP.I - Agnieszka Kasicka
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2013-09-12 13:00:00
Data udostępnienia informacji: 2013-09-12 14:52:15
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-04 13:26:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner