logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   minus 2012
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza  w miesiącu październik w formacie PDF (Adobe Acrobat)  
 

 

 • Zarządzenie nr 146/2012 Burmistrza Susza z dnia 02 październik 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu na cele rolne, położonej w miejscowości Jawty Wielkie.
 • Zarządzenie nr 147/2012 Burmistrza Susza z dnia 02 październik 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem pod przydomowy ogródek, położonej w miejscowości Bronowo.
 • Zarządzenie nr 148/2012 Burmistrza Susza z dnia 02 październik 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem pod przydomowy ogródek, położonej w miejscowości Bronowo.
 • Zarządzenie nr 149/2012 Burmistrza Susza z dnia 02 październik 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu położonych w obrębie Nr 1 miasta Susz w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
 • Zarządzenie nr 152/2012 Burmistrza Susza z dnia 09 październik 2012 r. w sprawie ustalenia cennika opłat czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Susz, wykorzystywanych na cele magazynowo- składowe, pod garaże oraz obiekty usługowo – handlowe.
 • Zarządzenie nr 153/2012 Burmistrza Susza z dnia 09 październik 2012 r. w sprawie ustalenia cennika opłat czynszu dzierżawnego za ustawienie lub umieszczenie tablicy informacyjno- reklamowej na gruntach i budynkach stanowiących własność Gminy Susz.
 • Zarządzenie nr 154/2012 Burmistrza Susza z dnia 17 październik 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 153/2012 Burmistrza Susza z dnia 09 października 2012 r. w sprawie ustalenia cennika opłat czynszu dzierżawnego za ustawienie lub umieszczenie tablicy informacyjno- reklamowej na gruntach i budynkach stanowiących własność Gminy Susz.
 • Zarządzenie nr 156/2012 Burmistrza Susza z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Suszu, przy ul. Os. J. Korczaka Nr 55 wraz ze oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 • Zarządzenie nr 157/2012 Burmistrza Susza z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.
 • Zarządzenie nr 158/2012 Burmistrza Susza z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
 • Zarządzenie nr 159/2012 Burmistrza Susza z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024.

Załączniki do pobrania: 2013-01-14 14:08:12 - Zarządzenie nr 146/2012 Burmistrza Susza z dnia 02 październik 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu na cele rolne, położonej w miejscowości (37.00 kB)
2013-01-14 14:08:32 - Zarządzenie nr 147/2012 Burmistrza Susza z dnia 02 październik 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem pod przydomowy ogródek, (23.50 kB)
2013-01-14 14:08:48 - Zarządzenie nr 148/2012 Burmistrza Susza z dnia 02 październik 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem pod przydomowy ogródek, (24.50 kB)
2013-01-14 14:09:06 - Zarządzenie nr 149/2012 Burmistrza Susza z dnia 02 październik 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu położonych w obrębie Nr 1 miasta Susz w drodze przetargu ustnego ogran (33.68 kB)
2013-01-14 14:09:23 - Zarządzenie nr 152/2012 Burmistrza Susza z dnia 09 październik 2012 r. w sprawie ustalenia cennika opłat czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Susz, wykorzys (49.56 kB)
2013-01-14 14:09:37 - Zarządzenie nr 153/2012 Burmistrza Susza z dnia 09 październik 2012 r. w sprawie ustalenia cennika opłat czynszu dzierżawnego za ustawienie lub umieszczenie tablicy informacyjno- reklamowej na gru (70.56 kB)
2013-01-14 14:09:55 - Zarządzenie nr 154/2012 Burmistrza Susza z dnia 17 październik 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 153/2012 Burmistrza Susza z dnia 09 października 2012 r. w sprawie ustalenia cennika opłat c (32.62 kB)
2013-01-14 14:10:31 - Zarządzenie nr 156/2012 Burmistrza Susza z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Suszu, przy ul. Os. J. Korczaka Nr 55 wraz ze od (30.25 kB)
2013-01-14 14:10:46 - Zarządzenie nr 157/2012 Burmistrza Susza z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiot (470.79 kB)
2013-01-14 14:12:29 - Zarządzenie nr 158/2012 Burmistrza Susza z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. (15.05 MB)
2013-01-14 14:13:02 - Zarządzenie nr 159/2012 Burmistrza Susza z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024. (647.27 kB)

Ilość odwiedzin: 3204
Nazwa dokumentu: Październik
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2013-01-14 14:06:28
Data udostępnienia informacji: 2013-01-14 14:06:28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-14 14:13:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner