logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      minus 2012
         minus 2012-02-08 XIII sesji RM
         minus 2012-02-29 XIV sesji RM
         minus 2012-04-03 XV sesji RM
         minus 2012-05-17 XVI sesji RM
         minus 2012-05-24 XVII sesji RM
         minus 2012-06-21 XVIII sesji RM
         minus 2012-08-14 XIX sesji RM
         minus 2012-09-05 XX sesji RM
         minus 2012-10-25 XXI sesji RM
         minus 2012-11-27 XXII sesji RM
         minus 2012-12-20 XXIII sesji RM
         minus 2012-12-28 XXIV sesji RM
      plus 2013
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:
 

 • Uchwała Nr XIII/102/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Piotrkowie.
 • Uchwała Nr XIII/103/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz.
 • Uchwała Nr XIII/104/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych”.
 • Uchwała Nr XIII/105/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Susz za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Susz
 • Uchwała Nr XIII/106/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2012 r.
 • Uchwała Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024.
 • Uchwała Nr XIII/108/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bronowo na lata 2012-2019”.
 • Uchwała Nr XIII/109/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 08 lutego 2012 r. o zmianie uchwały nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji rolnictwa, leśnictwa, gospodarki żywności Rady Miejskiej w Suszu i wyboru przewodniczącego komisji.
 • Uchwała Nr XIII/110/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2012 rok.
 • Uchwała Nr XIII/111/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2012 rok.
 • Uchwała Nr XIII/112/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
 • Uchwała Nr XIII/113/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkolna publicznego prowadzonego przez Gminę Susz.

    

W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
  w formacie PDF (Adobe Acrobat)
 

 

Załączniki do pobrania: 2012-02-23 10:29:59 - URM w Suszu Nr XIII/102/2012 z dnia 08.02.12 r. w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Piotrkowie. (136.96 kB)
2012-02-23 10:30:54 - URM w Suszu Nr XIII/103/2012 z dnia 08.02.12 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz. (1.34 MB)
2012-02-23 10:31:26 - URM w Suszu Nr XIII/104/2012 z dnia 08.02.12 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Organizacji P (29.31 kB)
2012-02-23 10:36:12 - URM w Suszu Nr XIII/105/2012 z dnia 08,02,12 r. w spr. wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Susz za udział w działaniach ratowniczyc (46.62 kB)
2012-02-23 10:35:14 - URM w Suszu Nr XIII/106/2012 z dnia 08.02.12 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2012 r. (11.56 MB)
2012-02-23 10:37:04 - URM w Suszu Nr XIII/107/2012 z dnia 08.02.12 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024. (509.70 kB)
2012-02-23 10:38:06 - URM w Suszu Nr XIII/108/2012 z dnia 08.02.12 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bronowo na lata 2012-2019”. (1.16 MB)
2012-02-23 10:39:11 - URM w Suszu Nr XIII/109/2012 z dnia 08.02.12 r. o zmianie uchwały nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji rolnictwa, leśnictwa, gospodarki żywności (29.81 kB)
2012-02-23 10:39:55 - URM w Suszu Nr XIII/110/2012 z dnia 08.02.12 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2012 rok. (264.27 kB)
2012-02-23 10:40:20 - URM w Suszu Nr XIII/111/2012 z dnia 08.02.12 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2012 rok. (79.16 kB)
2012-02-23 10:41:03 - URM w Suszu Nr XIII/112/2012 z dnia 08.02.12 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych. (68.95 kB)
2012-02-23 10:41:50 - URM w Suszu Nr XIII/113/2012 z dnia 08.02.12 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkolna publicznego prowadzonego przez Gminę Susz. (76.72 kB)

Ilość odwiedzin: 2635
Nazwa dokumentu: 2012-02-08 XIII sesji RM
Skrócony opis: Uchwały podjęte na XIII sesji RM Susz w dniu 08.02.2012
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2012-02-23 10:14:37
Data udostępnienia informacji: 2012-02-23 10:14:37
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-23 10:42:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner