logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         minus PRZETARGI 2011
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączniku poniżej znajduje się treść:

 • Ogłoszenie o zamówieniu na Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 380.000,00 zł dla Gminy Susz
 • W związku z publikacją w dniu 01.10.2011 r. ogłoszenia  o zamówieniu nr  2011/S 189-308734 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  na „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 380.000,00 zł dla Gminy Susz” postępowanie znak ZP.271.7.2011 Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami od dnia 03.10.2011 r. do upływu ostatecznego terminu składania ofert
 • Zarządzenie Nr 148a/2011 Burmistrza Susza z dnia 19 września 2011 roku  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 • Uchwała RIO Olsztyn Nr RIO.IV--120/285/11 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu.
 • Zmiana treści SIWZ z dnia 19.10.2011.
 • Zmiana z dnia 19.10.2011 treści ogłoszenia o zamówieniu.Rb-NDS za III kw 2010 (PDF)
 • Rb-NDS za III kw 2011 (PDF)
 • Rb-28S za III kw 2011 (PDF)
 • Rb-27S za III kw 2011 (PDF
 • Rb-Z za III kw 2011 (PDF)
 • Rb-N za III kw 2011 (PDF)
 • Uchwała RIO Olsztyn - w sprawie informacji Burmistrza Susza o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2011 (PDF)
 • Uchwała Rady Miejskie w Suszu w sprawie zmiany WPF na lata 2011-2020 (PDF)
 • Uchwała Rady Miejskie w Suszu w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2011 (PDF)
 • Zarządzenie Burmistrza Susza  Nr 125-2011 z 25-08-2011 w spr informacji, októrych mowa w art 266 ustawy o finansach publ. (PDF)
 • Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ z dnia 24.10.2011 (DOC)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (DOC)
 •  

Załączniki do pobrania: 2011-09-28 13:23:47 - Ogłoszenie o zamówieniu KREDYT II (PDF) (144.16 kB)
2011-10-03 11:02:22 - SIWZ Kredyt 2011-II (DOC) (329.00 kB)
2011-10-03 11:04:16 - ZAŁĄCZNIK NR 1 CZ.1 (ZIP) (11.70 MB)
2011-10-03 11:12:11 - ZAŁĄCZNIK NR 1 CZ. 2 (ZIP) (14.82 MB)
2011-10-11 12:41:40 - Zarz Burm Nr 148a-2011 w sprawie zaciagniecia kredytu (PDF) (925.42 kB)
2011-10-18 09:15:13 - Uchwała RIO Olsztyn - opinia w sprawie możliwości spłaty kredytu (PDF) (94.38 kB)
2011-10-19 15:35:41 - Zmiana treści SIWZ z dnia 19.10.2011 r.BIP (DOC) (53.50 kB)
2011-10-19 15:39:16 - Zmiana treści ogłoszenia - ENOTICES_gimsusz-2011-145522-F14-PL (PDF) (84.96 kB)
2011-10-21 10:58:24 - Rb-NDS za III kw 2010 (PDF) (111.54 kB)
2011-10-21 10:58:45 - Rb-NDS za III kw 2011 (PDF) (109.74 kB)
2011-10-21 10:59:38 - Rb-28S za III kw 2011 (PDF) (2.04 MB)
2011-10-21 11:00:11 - Rb-27S za III kw 2011 (PDF) (904.04 kB)
2011-10-21 11:00:37 - Rb-Z za III kw 2011 (PDF) (166.65 kB)
2011-10-21 11:01:01 - Rb-N za III kw 2011 (PDF) (150.51 kB)
2011-10-21 11:01:45 - Uchw RIO - inf o wyk budżetu gminy za I półrocze 2011 (PDF) (136.10 kB)
2011-10-21 11:02:19 - Uchw RM Susz w spr zmiany WPF na lata 2011-2020 (PDF) (777.78 kB)
2011-10-21 11:03:46 - Uch RM Susz w spra zmiany budżetu Gm Susz na 2011 (PDF) (8.83 MB)
2011-10-21 11:06:38 - Zarz Nr 125-2011 z 25-08-2011 w spr inf - art 266 ust o fin.publ. (PDF) (20.49 MB)
2011-10-24 13:28:44 - Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ z dnia 24.10.2011 r.(BIP) (DOC) (88.50 kB)
2011-11-14 13:28:53 - Zawiadomienie o wyborze oferty-BIP (DOC) (50.50 kB)

Ilość odwiedzin: 7322
Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony
Skrócony opis: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 380.000,00 zł dla Gminy Susz. Termin skł. ofert: 08.11.2011.
Osoba, która wytworzyła informację: ZP - Agnieszka Kasicka
Osoba, która odpowiada za treść: ZP - Agnieszka Kasicka
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-09-28 13:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-09-28 13:18:50
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-16 13:24:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner