logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
minus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
   minus Wybory Prezydenta RP 2020
   minus Wybory - archiwum
      minus Wybory Sejm RP i Senat RP 2011
         minus Obwieszczenie Burmistrza Susza
         minus Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
         minus Obwieszczenie Burmistrza Susza
         minus Zarządzenie Burmistrza Susza
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Jawty Małe i wsi Bornice
      minus Wybory do PE 2014
      minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
      minus Wyborów sołtysów, członków rad sołeckich, przewodniczących zarządów osiedli i członków zarządów osiedli w jednostkach pomocniczych Gminy Susz. Kadencja 2015-2019
      minus Wybory Prezydenta RP 2015
      minus Referendum Ogólnokrajowe 2015
      minus Wybory ławników kadencji 2016-2019
      minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Ulnowo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Januszewo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Brusiny
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Bałoszyce
      minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
      minus Wybory sołtysów i rad sołeckich, przewodniczących osiedli i rad osiedli - kadencja 2019-2023
      minus Wybory ławników - kadencji 2020-2023
      minus Wybory do PE 2019
      minus Wygaśnięcie mandatu radnego
      minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Suszu
      minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Redaki
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Bronowo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Kamieniec
      minus Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Suszu 2020
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


O B W I E S Z C Z E N I E
B U R M I S T R Z A   S U S Z A

z dnia 6 września 2011r.
Na podstawie art.16 § 1 oraz art.61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21 poz.112 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych , dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 
Numer
obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Granice obwodu-ulice , miejscowości
1
Środowiskowy Dom Samopomocy,
ul. Kościelna 1,
Susz
lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
ulice: Bałtycka, Iławska, Kajki, Kościelna, Krótka, Kopernika, Kościuszki, Leśna, Osiedle Leśne, Parkowa, Pieniężnego, Podmurze, Rybacka, Słoneczna, Słowiańska, Stare Miasto, Szewska, Wąska, Wodna.
2
Zespół Szkół,
ul. Wiejska 1,
Susz
ulice: Banachiewicza, Broniewskiego, Galla Anonima, Gdańska, Jagiełły, Konopnickiej, Konstytucji 3-go Maja, Kraszewskiego, Łąkowa, Polna, Prabucka, Prusa, Pułaskiego, Sienkiewicza, Sikorskiego, Skargi, Skłodowskiej, Staffa, Sucharskiego, Tuwima, Wiejska, Św.Floriana, Wyszyńskiego, Zaciszna, Żwirki i Wigury.
3
Publiczne Gimnazjum,
ul. Piastowska 5,
Susz
ulice: Kochanowskiego, Konarskiego, Mickiewicza, Osiedle Korczaka, Piaskowa, Piastowska, Plażowa, Słowackiego, Willowa, Wybickiego, Żeromskiego.
4
Świetlica,
ul. Koszarowa 15A,
Susz
lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, obwodowa komisja wyborcza właściwa dla głosowania korespondencyjnego
 
ulice: Akacjowa, Dworcowa, Koszarowa, Osiedle Brzostowe.
 
miejscowości: Bronowo, Jawty Małe, Karolewo, Nipkowie.
 
5
Szkoła Podstawowa,
Lubnowy Małe
miejscowości: Bornice, Janowo, Lubnowy Małe, Lubnowy Wielkie.
6
Świetlica,
Bałoszyce
miejscowości: Bałoszyce, Bałoszyce Małe, Jawty Wielkie, Wądoły, Wiśniówek ,Żakowice .
7
Świetlica,
Różnowo
miejscowości: Dąbrówka, Michałowo, Różnowo.
 
8
Szkoła Podstawowa,
Kamieniec
miejscowości: Dolina, Kamieniec, Lisiec, Olbrachtówko, Olbrachtowo, Piaski, Rudniki, Stawiec, Zieleń.  
9
Szkoła Podstawowa,
Piotrkowo
lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
miejscowości: Chełmżyca, Grabowiec, Januszewo, Piotrkowo, Zofiówka.
10
Szkoła Podstawowa,
Babięty Wielkie
miejscowości: Babięty Małe, Babięty Wielkie, Czerwona Woda, Emilianowo, Emilianowo - Róża, Huta, Jakubowo Kisielickie, Krzywiec, Redaki.
11
Świetlica,
Ulnowo
miejscowości: Adamowo, Brusiny, Brusiny Małe, Fabianki, Falknowo, Falknowo Małe, Ulnowo, Różanki.

 Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 9 października 2011r. od godz.700  do 2100  

 
Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski

 

Ilość odwiedzin: 4040
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Susza
Skrócony opis: Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011.
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-09-06 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-09-09 08:36:04
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-15 13:31:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner