logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         minus PRZETARGI 2009
            plus Przetarg nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu
            plus Przetarg ustny ograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
               minus INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus II Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 24.11.2009 r.

NiR.III.72241-33/09

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

-------------------------------------------------------------------
 
 
           Burmistrz Gminy i Miasta w Suszu w oparciu o § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) informuje, że :
 
 1. W dniu 16.11.2009 roku o godz. 1100 w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu ul. Józefa Wybickiego 6 w sali Nr 1 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geod. 177/2 o pow. 0,4623 ha, położonej w Suszu przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy i Miasta Susz, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
 2. Nieruchomość gruntowa ozn. nr geod. 177/2 o pow. 0,4623 ha będąca przedmiotem przetargu oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako :
  · działka nr 177/2 o pow. 0,4623 ha oznaczona jest jako RIVa-0,2555 ha i PsIV
  - 0,2068ha, położona w obrębie Nr 5 miasta Susz, zapisana w księdze wieczystej KW Nr EL1I/00035704/6 SR Iława,
 3. Do przetargu dopuszczono osób – jedną osobę,
  osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - nie było.
 4. Cena wywoławcza za nieruchomość będącą przedmiotem przetargu wynosiła kwotę - 145.809,00 zł. ( netto ). Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła kwotę - 147.269,00 zł. (netto).
  Do wylicytowanej kwoty dolicza się podatek Vat. w wysokości 22% tj. kwotę - 32.399,18 zł.
 5. Kandydatem na nabywcę wyłonionym w drodze przetargu, który zaoferował najwyższą cenę jest Pan Zdzisław Wierzbowski prowadzący działalność pod nazwą Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski 14-260 Lubawa, ul. Kopernika 65.
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski    
 
Opracowała:
Krystyna Rospierska
Tel.055 2786015 wew.33

Ilość odwiedzin: 1750
Nazwa dokumentu: INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
Skrócony opis: Informacja o wynikach przetargu na na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy i Miasta Susz, przeznaczonej pod zabudowę miesz
Osoba, która wytworzyła informację: NiR. III Krystyna Rospierska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR. III Krystyna Rospierska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2009-11-24 09:52:48
Data udostępnienia informacji: 2009-11-24 09:52:48
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-24 11:20:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner