logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         minus PRZETARGI 2009
            plus Przetarg nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu
               minus Odpowiedzi na pytania oferentów
               minus Ogłoszenie o wyborze oferty
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus II Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania

Zamawiający:
G M I N A   i   M I A S T O   S U S Z
REGON: 170748086        NIP: 744-166-08-29
Adres: Gmina i Miasto Susz
14-240 Susz, ul. Wybickiego 6
województwo: Warmińsko-Mazurskie, powiat: Iława
internet:www.susz.pl, e-mail: susz@susz.pl
tel.: /0-55/ 278-60-15 wew. 23 faks: /0-55/ 278-62-22
 1. Wydział prowadzący sprawę:
  Referat : Finansowy i Budżetu
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 2.500.000 zł

 1. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania:
  114.131,69 euro
  - słownie: sto czternaście tysięcy sto trzydzieści jeden 69/100
 2. Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 183227-2009 dnia 20.10.2009r.
 3. Dopuszczono składanie ofert częściowych: nie dopuszczono
 4. Dane o ofertach:
  1. liczba złożonych ofert: 5
oferta nr I – Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego nr 6 - cena 385.625,00 zł
oferta nr II – BRE Bank S.A O/Olsztyn, ul. Piłsudskiego 44a – cena 354.375,00
oferta nr III – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., O/Iława, ul. Jana III Sobieskiego 12, - cena 385.625,00 zł
oferta nr IV – Bank Millennium S.A., Warszawa, ul. St. Żaryna 2A - cena 373.250,00 zł
oferta nr V - PKO Bank Polski S.A., Centrum Korporacyjne Elbląg, ul. Teatralna 9 – cena 401.875,00 zł
 1. Ceny ofert: 
- cena najtańszej oferty: 354.375,00 zł. – BRE Bank S.A., O/Olsztyn-  liczba uzyskanych pkt.- 100
- cena najdroższej oferty: 401.875,00zł – PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne Elbląg -  liczba uzyskanych pkt. – 88,18
 1. Wybrano następującą ofertę:
BRE Bank S. A. , O/Olsztyn, 10-450 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 44a
CENA wybranej oferty:
354.375,00 zł
słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć zł 00/100
Oferta uzyskała największą liczbę punktów - 100
Susz, 12.11.2009r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski
 

Ilość odwiedzin: 3066
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wyborze oferty
Skrócony opis: Wybór oferty w przetargu na udzielenie przez bank długoterminowego kredytu do wysokości 2.500.000,00 zł
Osoba, która wytworzyła informację: Fn.I-Bożena Chmielewska
Osoba, która odpowiada za treść: Fn.I-Bożena Chmielewska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-11-12 09:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-11-12 09:50:52
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-12 09:57:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner