logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         minus PRZETARGI 2009
            plus Przetarg nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
               minus Ogłoszenie o wyborze oferty
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus II Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz dnia 05 .10.2009 r.
Nr sprawy Inw.341/VIII/09

OGLOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina i Miasto Susz zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na Zadanie Nr 1- Budowa kanalizacji sanitarnej w Brusinach , który odbył się 05.10.2009 r., zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożyła firma:
 
ELTOR
83-110Tczew
ul. 30 stycznia 50
 
Cena wykonania przedmiotu zamówienia wyniosła 440.825,97zł. brutto
Słownie: czterysta czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 97/100 zł. brutto
Uzasadnienie wyboru: wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najkorzystniejszą ofertę.   
Zastosowane kryterium oceny oferty – cena 100 %.
Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu złożyło oferty trzy firm j.n:
Lp
Nazwa i adres oferenta
Liczba uzyskanych punktów
/kryterium cena -100 %/
1.
ELTOR S.A
83-110 Tczew
ul. 30 Stycznia 50
100 pkt
2
Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane
14-200 Iława
ul. Usługowa 8
66,54 pkt.
3
Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne
14-260 Lubawa
ul. Kupnera 69
71,77
 
Z przeprowadzonego postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Środki ochrony prawnej:
     Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oferent ma prawo do środków odwoławczych określonych w dziale VI art. 179-198.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

 
Susz dnia 05 .10.2009 r. 
Nr sprawy Inw.341/VIII/09
 
OGLOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Gmina i Miasto Susz zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na Zadanie Nr 2- Budowa kanalizacji sanitarnej w Nipkowie , który odbył się 05.10.2009 r., zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożyła firma:
 
ELTOR
83-110 Tczew
ul. 30 stycznia 50
 
Cena wykonania przedmiotu zamówienia wyniosła 62.589,65 zł. brutto
Słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć 65/100 zł. brutto
Uzasadnienie wyboru: wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najkorzystniejszą ofertę.   
Zastosowane kryterium oceny oferty – cena 100 %.
Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu złożyło oferty trzy firm j.n:
 
Lp
Nazwa i adres oferenta
Liczba uzyskanych punktów
/kryterium cena -100 %/
1.
ELTOR S.A
83-110 Tczew
ul. 30 Stycznia 50
100 pkt
2
Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane
14-200 Iława
ul. Usługowa 8
65,35 pkt.
3
Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne
14-260 Lubawa
ul. Kupnera 69
80,24
 
Z przeprowadzonego postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Środki ochrony prawnej:
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oferent ma prawo do środków odwoławczych określonych w dziale VI art. 179-198.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 2032
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wyborze oferty
Skrócony opis: Inw-341/VIII/09 - data przetargu 05.10.2009. Wyniki przetargu na budowę kanaliz. sanit. w miejsc. Brusiny i Nipkowie.
Osoba, która wytworzyła informację: Inw. - Zdzisław Tur
Osoba, która odpowiada za treść: Inw. - Zdzisław Tur
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-10-05 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-10-06 12:37:29
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-06 12:42:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner