logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      minus 2007
         minus 2007-02-23 III Sesja RM Susz
         minus 2007-03-16 - IV Sesja RM Susz
         minus 2007-03-29 - V Sesja RM Susz
         minus 2007-04-24 VI Sesja RM Susz
         minus 2007-06-14 VII Sesja RM Susz
         minus 2007-07-26 - VIII Sesja RM Susz
         minus 2007-09-27 - IX Sesja RM Susz
         minus 2007-10-25 - X Sesja RM Susz
         minus 2007-11-15 - XI Sesja RM Susz
         minus 2007-12-20 - XII Sesja RM Susz
         minus 2007-12-28 - XIII Sesja RM Susz
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:

  1. Uchwała nr IV/29/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
  2. Uchwała nr IV/30/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych będącego podstawą wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Susz.
  3. Uchwała nr IV/31/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zawarcia z Gminą Iława porozumienia dotyczącego wspólnego zamierzenia inwestycyjnego –budowy kolektora sanitarnego Siemiany – Susz, zasad partycypacji Gminy Iława w kosztach jego budowy i eksploatacji oraz udzielenia w związku z tym Burmistrzowi Gminy i Miasta Susz stosownych upoważnień oraz wytycznych.
  4. Uchwała nr IV/32/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. 
  5. Uchwała nr IV/33/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na dofinansowanie unieszkodliwienia odpadów komunalnych oraz dofinansowanie monitoringu, dozoru oraz niwelacji składowiska odpadów w Suszu.
  6. Uchwała nr IV/34/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Susz na 2007 r.
  7. Uchwała nr IV/35/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
  8. Uchwała nr IV/36/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  9. Uchwała nr IV/37/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Susz.
  10. Uchwała nr IV/38/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Susz.

W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)

Załączniki do pobrania: 2009-03-18 10:23:40 - Uchwała nr IV/29/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania (354.80 kB)
2009-03-18 10:25:03 - Uchwała nr IV/30/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych będącego podstawą (81.95 kB)
2009-03-18 10:26:50 - Uchwała nr IV/31/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zawarcia z Gminą Iława porozumienia dotyczącego wspólnego zamierzenia inwestycyjnego –budowy kolektora sanitarnego (125.10 kB)
2009-03-18 10:28:10 - Uchwała nr IV/32/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. (28.79 kB)
2009-03-18 10:29:18 - Uchwała nr IV/33/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na dofinansowanie uniesz (47.98 kB)
2009-03-18 10:31:14 - Uchwała nr IV/34/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Susz na 2007 r. (1.53 MB)
2009-03-18 10:32:28 - Uchwała nr IV/35/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. (183.51 kB)
2009-03-18 10:33:56 - Uchwała nr IV/36/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (179.01 kB)
2009-03-18 10:35:31 - Uchwała nr IV/37/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Susz. (24.23 kB)
2009-03-18 10:38:40 - Uchwała nr IV/38/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego (43.23 kB)

Ilość odwiedzin: 4266
Nazwa dokumentu: 2007-03-16 - IV Sesja RM Susz
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2007-07-26 16:00:00
Data udostępnienia informacji: 2007-07-26 16:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-18 10:47:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner